Ето защо брачният договор е част от подготовката на сватбата

  1. Блог
  2. /
  3. Брачен договор
  4. /
  5. Ето защо брачният договор...

Ако предстои да вдигате сватба, поздравления. Това е един от най-хубавите моменти в живота, съпроводен с много вълнения и възторг. Приготовленията около сватбата вероятно ангажират вашето внимание и сега е времето да се съсредоточите около всички детайли, свързани с вашия сватбен ден, за да остане той незабравим за вас. Избирате залата, в която ще сключите вашия брак, избирате църквата, в която ще се венчаете, избирате ресторанта, в който ще посрещнете гостите си за своето сватбено тържество, избирате дрехите, които ще носите, избирате поканите за сватба, картичките за маса, които показват мястото на гостите, избирате менюто и напитките, избирате фотографът, който ще запечата вашите спомени. Избирате музиката, която ще звучи, избирате халките, които ще носите. Мислите за украсата на залата, за сватбената торта, за цветята, които ще украсят празника, за сватбените чаши на младоженците. Кумът мисли за тоста, който ще вдигне за младото семейство.

Всичко това е прекрасно, емоциите около подготовката на този ден остават незабравим спомен. Сега обаче е и моментът да помислите и за някои практични въпроси, свързани с последиците от сключването на брака, защото този романтичен ден ще промени живота ви. Оттук нататък вие сте обвързани в брак с произтичащите от това законови последици и когато празникът отмине, ще възникнат житейски въпроси, които предстои да разрешавате заедно.

Не всичко, което е възможно да ви се случи, можете да предвидите, но можете да регулирате изначало имуществените си отношения. Това може да стане като сключите брачен договор като основната цел на същия е да внесе ясното в имуществените отношения между съпрузите по време на брака, а също и в случай на прекратяването на същия поради развод.

Да се сключи брачен договор е още един начин да се изрази доверието към партньора и да се осъзнае отговорността, към себе си и партньора, която поемате, встъпвайки в брак. Сключването на брачен договор е осъзнат избор на съпрузите относно развитието на техните имуществените отношения след сключването на брака.

С този договор страните не могат да уговорят какво би се случило, ако някой от тях изневери, нито пък да се задължат да се обичат и да са заедно завинаги, но могат да уредят имуществените си отношения при сключването на договора и за в бъдеще, независимо от развитието на техните лични отношения.

Страните могат да сключат договора преди сключването на брака и по време на неговото действие. Ако страните сключат брачен договор преди да са встъпили в брак, то договорът произвежда действие от датата на сключването на брака. Договорът се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписа на страните.

С договора страните могат да уредят всякакви имуществени отношения помежду си, стига да не противоречат на закона, като например: правата си по отношение на недвижими имоти, които са придобили преди брака; правата си по отношение на движими и недвижими вещи, придобити по време на брака. /Така например страните могат да договорят, че имот ще стане изключителна собственост на единия от съпрузите, независимо, че е закупен по време на брака./

Страните могат да договорят, че ще придобиват имущество при различни квоти; могат да уговорят начин на разпореждане и управление с имуществото, включително и по отношение на семейното жилище; могат да договорят кой как ще участва във връзка с покриване на семейните разходи и кой и при какви условия отговаря за покриване на семейни задължения, като например задължения, поети по банкови кредити, заеми и други; може да се уговори размер на издръжка за децата и между съпрузите.

Всеки отделен случай е специфичен и в зависимост от желанието на страните, чрез брачния договор, могат да бъдат уредени различни имуществени отношения.

Освен имуществените си отношения по време на брака, страните могат да уредят и имуществените последици при неговото прекратяване при евентуален развод, за да се избегнат за в бъдеще проблеми, свързани с общото имущество на страните, с ползването на семейното жилище или пък с издръжката на децата и между съпрузите.

Брачният договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между съпрузите или от съда по искане на някой от съпрузите, ако се установи, че договорът застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството.

Със сключването на брачен договор, страните уреждат отношения, които подлежат на регулиране. Считам, че сключването на брачен договор е проява на честно отношение към партньора и разбира се е проява на личен избор.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.