Купувачите съпрузи по предварителен договор

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Купувачите съпрузи по предварителен...

„Да бъде ли сключен предварителният договор от името и на двамата купувачи, които са съпрузи?“ – Такъв въпрос ми зададоха наскоро сключили брак съпрузи, които не бяха сключили брачен договор и не бяха избрали режим на разделност – тоест при тях всичко, което придобиеха по време на брака, щеше да стане съпружеска имуществена общност. 

Бяха харесали един апартамент и искаха да го купят. Желаеха и те, и продавачът преди окончателния договор, да подпишат предварителен, за да имат някаква сигурност, че никоя от страните няма да се отметне току така от сделката. Покупката на имот обикновено изисква инвестирането, освен на средства, и на доста време. Време за огледи, за преговори и т.н. За съпругата беше трудно да отсъства от работа и затова се питаха какви са особеностите, ако предварителният договор бъде сключен само от името на съпруга, без нейно участие. И дали нейното участие изобщо е от значение, при положение, че имот, придобит по време на брака, става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит, стига съпрузите да не са уговорили нещо друго чрез сключването на брачен договор или избирането на режим на разделност.

Има ли значение дали единия или двамата съпрузи ще подпишат?

Разликата между това дали и съпругата ще подпише предварителния договор за покупко-продажба на апартамента или само съпругът ще бъде страна по него се изразява в следното:

Ако тя не подпише договора, тя не става страна по същия. Ако стане така, че договорът не бъде сключен по вина на продавача, възможност да иска обявяването на предварителния договор за окончателен по съдебен ред, ще има само съпругът, подписал договора. Ако поради неизпълнение на задълженията на продавача се стигне до разваляне на договора, само съпругът, подписал договора, ще има право да извърши развалянето.

Разликата между правата на съпрузите при сключен предварителен договор и окончателен, в случаите, в които на страната на купувача фигурира само единият съпруг идва оттам, че окончателният договор прехвърля собствеността по отношение на имота, предмет на договора, а когато една вещ бъде придобита по време на брака, тя става обща и на двамата съпрузи, без значение на чие име е придобита.

Предварителният договор за покупко-продажба обаче все още не е окончателен и не прехвърля собствеността по отношение на вещта, предмет на договора.

Понеже предварителният договор няма прехвърлителен ефект, то със сключването му, купувачът не придобива никакви права по отношение на имота, поради което и съпругът му не придобива нищо. Между продавача и купувача съществува само облигационна връзка /задължение да се продаде имота срещу задължението да се плати цената/. Страни в тази облигационна връзка са само страните, сключили договора, не и съпрузите им. Съответно, ако се стигне до обявяване на предварителния договор за окончателен или до развалянето му, право да иска обявяването на предварителния договор за окончателен или развалянето му има само съпругът, сключил договора, не и неговата съпруга.

Като знаеха тези особености на предварителния договор, съпрузите лесно можеха да решат какво да направят, да преценят риска и да действат според своето решение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.