Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата

За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това.

Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър.

Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата като за всяко дете търси подходящ осиновител, водещ е интересът на детето.

На кандидат-осиновителите се предлагат деца за осиновяване. Те могат да приемат или да откажат да осиновят предложеното им дете като ако решат да осиновят, подават молба за осиновяване до окръжния съд.

Продължете към цялата статия…Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата