Как да се разведа, ако живея в чужбина?

В днешния динамичен живот, в който свободата на движение, особено на територията на ЕС, възможностите за работа, обучение, и трайно установяване на територията на друга страна са все по-достъпни, е все по-често явление двамата съпрузи или единият от тях живее в чужбина. Когато поради една или друга причина обаче бракът се изпразни от съдържание, и съпрузите пожелаят прекратяването му, много често се задава въпросът: „Може ли това да стане пред българския съд?“

Едно от основанията за компетентност на българския съд е именно гражданството на страните, т.е. всеки български гражданин може да предяви иск пред българския съд, с който да се постигне прекратяване на брака. 

Какви е процедурата за развод? 

Най-общо процедурите за развод са две – развод по взаимно съгласие, когато и двамата съпрузи желаят прекратяването на брака, или развод по исков ред, когато само единият желае прекратяване на брака и съпрузите не могат да постигнат съгласие, относно последиците от прекратяване на брака. В този случай, следва да се установи, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Продължете към цялата статия…Как да се разведа, ако живея в чужбина?

4 важни критерия, по които съдът определя при кой родител да живее детето

Действащото законодателство предвижда възможност всеки от родителите да сезира съда, в случай че двамата родители не могат да постигнат съгласие за това при кого от тях ще живее детето.

При развод също е необходимо да бъде взето решение при кой от двамата родители ще живее детето и в случай, че това решение не бъде взето от родителите /при развод по взаимно съгласие/, съдът задължително определя къде /при кой родител/ ще живее ненавършилото пълнолетие дете.

Какви са критериите, от които се ръководи съдът, за да определи кой родител е по-подходящия да полага непосредствени грижи за детето?

Критериите са доста и всеки от тях е изключително важен. И все пак един от най-важните и определящи, това е…

Продължете към цялата статия…4 важни критерия, по които съдът определя при кой родител да живее детето

Кой, какво дължи за подобрения в недвижим имот?

Христо и Мария живели известен период от време на семейни начала. Живели в къща, собственост на Мария и на нейни близки. Когато се нанесли в имота той бил в недобро състояние и се наложило извършването на строително ремонтни дейности. За да преведат имота в жилище, в което да живеят удобно, двамата вложили немалко материали, труд и средства. Изцяло ремонтирали банята, шпакловали стените, боядисали, извършили поправка и на покрива.

Станало така обаче, че след известен период от време, двамата разбрали, че не могат да живеят повече заедно. Имали различни възгледи за живота, мечтаели за различни неща и всеки от тях си представял бъдещото по различен начин.

Разделили се. Един ден Христо си събрал личните вещи и напуснал жилището.

Продължете към цялата статия…Кой, какво дължи за подобрения в недвижим имот?

Какво се случва, ако бъде оспорена сделка от единия съпруг, извършена само от името на другия съпруг?

Съпрузите Петрови имали особени отношения. Всеки правел това, което смята за редно, без да се допитва до другия и без действията им да бъдат съгласувани. Това се дължало както на особения темперамент и на двамата, така и заради начина им на комуникация или по-скоро на липсата на такава.

Петрови имали една вила на около стотина километра от града, в който живеели и която били купили преди години, и която не ползвали горе-долу също оттогава. 

Станало така, че Петров се заговорил за въпросния имот със свой колега, който проявил интерес към въпросния имот и след като двамата отишли да видят вилата, колегата пожелал да закупи имота. Петров видял чудесна възможност да се раздели с имота, който и без това не му служел за нищо и на бърза ръка, така както били отишли само да огледат имота, решили да оформят договорката документално.

Продължете към цялата статия…Какво се случва, ако бъде оспорена сделка от единия съпруг, извършена само от името на другия съпруг?

Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина?

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години. Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни обясниха, че детето не може да замине.

Бащата беше дал съгласието си да пътувам с детето в чужбина. Оказа се обаче, че в последствие е оттеглил съгласието си и се е погрижил информацията за оттеглянето да бъде отбелязана в информационната система на всички пропускателни пунктове. С детето така и не отпътувахме. Какво мога да направя?

Продължете към цялата статия…Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина?

Измамата като основание за унищожаване на припознаването

Когато едно дете е родено извън брак или след изтичането на 300 дни от прекратяването на брака, за баща на детето не може да се смята съпруга, съответно бившия съпруг на майката.

Биологичният баща на детето обаче може да припознае своето дете и без да е сключил брак с майката на детето.

Има случаи, при които припознаването се извършва от мъж, който вярва, че е биологичен баща на детето, а всъщност не е такъв:

Продължете към цялата статия…Измамата като основание за унищожаване на припознаването

Кой е недостоен да наследява?

След смъртта на човек неговите наследници наследяват правата и задълженията на починалия.

Определен кръг лица обаче, въпреки че се явяват законни наследници на починалия не го наследяват, понеже тежко са се провинили по отношение на наследодателя или по отношение на негов съпруг или дете. Такива наследници законът счита за недостойни и те не получават нищо от наследството на починалия. Ако недостойните да наследяват имат низходящи, последните наследяват починалия. Става въпрос за изключително тежки провинения.

Хипотезите, в които се приема, че наследникът е недостоен да наследи са изчерпателно изброени в закона. За недостоен се счита, този който:

  • Умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта, или ако е амнистирано;
  • Който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена;
  • Който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание.

Продължете към цялата статия…Кой е недостоен да наследява?

Кога се налага да осиновиш собственото си дете?

Много са случаите на родени деца по време на брак или до изтичане на триста дни от прекратяването на брака, които не са заченати от съпрузите на майката, а от друга извънбрачна връзка.

В този случай по презумпция се смята, че баща на детето е съпругът, респективно бившият съпруг на майката. (Повече за презумпцията за бащинство – прочетете тук). Това законово предположение е оборимо, като майката може в едногодишен срок от раждането на детето да предяви иск, за да установи, че баща на детето не е нейния съпруг или бивш такъв.

От друга страна съпругът може да предяви иск в едногодишен срок от узнаване за раждането, за да установи, че детето не е могло да бъде заченато от него.

Продължете към цялата статия…Кога се налага да осиновиш собственото си дете?

Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата

За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това.

Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър.

Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата като за всяко дете търси подходящ осиновител, водещ е интересът на детето.

На кандидат-осиновителите се предлагат деца за осиновяване. Те могат да приемат или да откажат да осиновят предложеното им дете като ако решат да осиновят, подават молба за осиновяване до окръжния съд.

Продължете към цялата статия…Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата