4 важни критерия, по които съдът определя при кой родител да живее детето

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат семейно право
  4. /
  5. 4 важни критерия, по...

Действащото законодателство предвижда възможност всеки от родителите да сезира съда, в случай че двамата родители не могат да постигнат съгласие за това при кого от тях ще живее детето.

При развод също е необходимо да бъде взето решение при кой от двамата родители ще живее детето и в случай, че това решение не бъде взето от родителите /при развод по взаимно съгласие/, съдът задължително определя къде /при кой родител/ ще живее ненавършилото пълнолетие дете.

Какви са критериите, от които се ръководи съдът, за да определи кой родител е по-подходящия да полага непосредствени грижи за детето?

Критериите са доста и всеки от тях е изключително важен. И все пак един от най-важните и определящи, това е…

1. Желанието на родителите да отглеждат детето

Именно затова в съдебното производство, в което се разглежда въпроса за местоживеенето на детето и упражняването на родителските права, съдът е задължен да изслуша родителите, за да провери тяхната мотивация за поемането на грижата по отглеждането и възпитаването на детето.

2. Условия на отглеждане

На следващо място, съдът е длъжен да провери при какви уловия дететото би било отглеждано и възпитавано при всеки един от родителите, както и възможностите и капацитета на родителите за това. 

Това свое задължение съдът изпълнява възлагайки на социалните служби по местоживеене на всеки един от родителите да изготвят социален доклад. По този начин се изследват личните качества, битовите условия и социалната среда на родителите, както и наличие на подходяща обществена среда. Не без значение са социалните контакти на родителите, включително съжителството на родителите със трети лица.

3. Привързаност на детето към единия родител

Изключително важен критерий е и привързаността на детето към един от двамата родители, както и факта кой от двамата родители до момента е полагал фактически грижи за детето. При навършване на десетгодишна възраст съдът има възможност да изслуша детето лично и непосредствено да разбере неговото предпочитание.

4. Възраст и пол на детето 

Не на последно място при определяне на местоживеенето на детето и особено много прилагани критерии са и възрастта и пола на детето.

Във всички случаи, когато решава въпроса за местоживеенето на детето и упражняването на родителските права, съдът е длъжен да се ръководи от най-добрия интерес на детето и да изследва всички факти и обстоятелства, за да може да вземе своето решение и това решение да защитава максимално интересите на детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.