Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘съсобственост’

Какви са правата на съсобственик когато съсобственият имот с отдава под наем, а той не получава наемна цена за това

Братята Александър и Петър притежават по наследство недвижим имот като всеки един от тях има по 1/2 идеална част от същия. Александър сключил договор за наем по отношение на имота и започнал сам да събира наемната цена, без да плаща припадащата се част на брат си. Петър направил неколкократни опити да разреши въпроса по доброволен […]

Коментирайте

Когато един съсобственик сам ползва имот

 Когато един съсобственик сам ползва имот и с това пречи на друг съсобственик да упражнява правата си  по отношение на имота, последният има право на обезщетение за ползването, от което е лишен.  Когато един съсобственик отдава под наем общ имот и сам събира наема от него, другият съсобственик има право на припадащата му се част […]

Коментирайте

Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н. Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии