Ползване при съсобственост

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н.

Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва и да се разпорежда с общата вещ, съобразно квотата си от правото на собственост в същата, като обаче не трябва да възпрепятства другите съсобственици да упражняват своите права.

Проблемите които биха могли да възникнат по повод съсобствена вещ са много, но сега ще става въпрос за случите в които ползването на вещта се осъществява само един  от съсобствениците, а другите се оказват лишени от това право.  В редица случаи само един от съсобствениците фактически ползва вещта и възпрепятства другите съсобственици да ползват същата, съобразно тяхното право на собственост в същата.  В тези случаи, чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността  предвижда, че когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Тази разпоредба  поставя на практика различни  въпроси. На първо място следва да се има предвид, че ползването на вещта от единия съсобственик може да се осъществява по различни начини. Възможно е той да ползва вещта лично за себе си, възможно е да отдава имота под наем и да събира доходите, възможно е да е предоставил имота за ползване на свои близки като същевременно  във всички тези случаи останалите съсобственици се оказват лишени от възможността да ползват те имота, поради което имат право да получат обезщетение за ползването на вещта, от което се оказват лишени.

Моментът, от който неползващите съсобственици имат право да получат обезщетение  за ползването, от което са лишени е различен в зависимост от начина, по който се осъществява ползването на имота от един от съсобствениците. В случай, че последният ползва лично вещта, като възпрепятства ползването на същата от страна на другите съсобственици, то обезщетение се дължи от момента, в който неползващите съсобственици поискат обезщетение за ползването, от което са лишени. За да имат право да обезщетение, те трябва да  направят изявление до ползващия съсобственик в този смисъл. В случай, че ползващият съсобственик иска да избегне плащането на обезщетение, той може да предложи на неползващите съсобственици да ползват вещта, съобразно квотата си от правото на собственост в същата.

В случай обаче, че само един от съсобствениците ползва вещта, като я отдава под наем и събира изцяло приходите от наем, то за да възникне правото на  останалите съсобственици да получат  полагащата им се част от наема, съобразно правото им на собственост в общата вещ, не е необходимо да отправят писмено поискване до другия съсобственик в този смисъл. Те имат право на полагащата им се част от приходите от наем за имота и без да е отправено искане . Същото се отнася и в случай, че ползващият съсобственик е предоставил имота за ползване на други лица и без договор за наем /например предоставил е имота за ползване без заплащане на наемна цена на свои близки/. И в този случай се дължи обезщетение на неползващите съсобственици , без да е необходима покана.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.