Какви са правата на съсобственик, когато съсобственият имот се отдава под наем, а той не получава наемна цена за това?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви са правата на...

Братята Александър и Петър притежават по наследство недвижим имот като всеки един от тях има по 1/2 идеална част от същия. Александър сключил договор за наем по отношение на имота и започнал сам да събира наемната цена, без да плаща припадащата се част на брат си.

Петър направил неколкократни опити да разреши въпроса по доброволен начин, но всичките му опити останали без положителен резултат. Като видял, че спорът няма да се разреши по мирен начин, решил да потърси юридически съвет, във връзка, с което беше дошъл за консултация в кантората.

Въпросът на Петър се свежда до това какви са правата на съсобственик когато имотът се отдава под наем от друг съсобственик и когато само последният получава наемната цена за имота.

Какви са правата на съсобственика?

Петър има право на обезщетение за това, че съсобственият му имот се отдава под наем, а той не получава никаква наемна цена. Проблемът възниква във връзка с това от кого Петър може да търси обезщетение – от брат си, който е сключил договора за наем и който получава пълната наемна цена за имота и не плаща припадащата се част от същата на Петър или направо от наемателя.

Отговорът на така поставеният въпрос зависи от това каква идеална част от имота притежава съсобственикът който не получава наем – в случая Петър. Ако този съсобственик притежава половината и повече от имота, то сключеният договор за наем, без неговото участие, не може да му се противопостави. В случая Петър притежава 1/2 идеална част от имота и сключеният договор за наем между брат му Александър и наемателя не може да му се противопостави. За Петър е все едно, че този договор не съществува. Това е така, тъй като действия по управление на общата вещ се извършват със съгласието на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако такива действия бъдат извършени, без участието на съсобствениците, притежаващи повече от половината от вещта, тези действия не могат да им се противопоставят, тъй като са извършени от лица, които не притежават повече от половината от имота. Или накратко казано, тъй като Петър има 1/2 идеална част от имота, договорът, който е сключил брат му, притежаващ също 1/2 от вещта, не обвързва по никакъв начин Петър.

Понеже в разглеждания случай, договорът за наем не обвързва по никакъв начин Петър, той може да претендира обезщетение във връзка със съсобствения имот, който е отдаден под наем, както от брат си – Александър, така и от самия наемател.

Петър може да иска от съсобственика си Александър средния пазарен наем за своята част чрез исковете, с правно основание по чл. 30, ал. 3 ЗС и чл. 31, ал. 2 ЗС, а срещу наемателя в имота има претенция за припадаща му се част на основание чл. 59 ЗЗД за лишаване от ползване, в размер на средния пазарен наем.

Задълженията на съсобственика – Александър и на наемателя са солидарни.

Това означава, че ако един от двамата плати, отпада претенцията на Петър спрямо другия длъжник. тъй като Петър няма основание да получи два пъти обезщетение за едно и също нещо.

Така стои въпросът, в случаите, при които един имот е отдаден под наем от лице, притежаващо половината или по-малка част от половината от даден недвижим имот: Договорът за наем не обвързва другите съсобственици, притежаващи също половината или по-голяма идеална част от имота. Те могат да търсят обезщетение и от съсобственика, сключил договора за наем, и от наемателя. Задълженията на съсобственика, сключил договора и на наемателя, от своя страна са солидарни. Ако единият от двама плати, погасява се задължението и на другия.

Ако обаче един имот е отдаден под наем от лице или лица, притежаващи повече от половината от недвижимия имот, тогава другите съсобственици трябва да се съобразят с волята на мнозинството. Ако стане така, че на лицата, притежаващи по-малка част от половината от имота, не им бъде платена припадащата им се част от наемната цена за имота, те могат да търсят обезщетение за ползите от имота, от които се оказват лишени, само от онези съсобственици, които получават наемната цена за имота. В този случай те не могат да имат никакви претенции спрямо наемателя на имота.

Въпросът кои лица могат да отдадат под наем недвижим имот трябва да интересува както наемодателите, така и наемателите, с оглед правните последици при неспазване на законовите правила.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.