Казус в кантората

Какви са ползите от това да имаш трафопост в имота?

Днес при мен дойде г-н Х. със следния въпрос: живееше в къща с двор в квартал на София. В двора му имало трафопост, който представлявал масивна постройка, висока над три метра. От и към постройката преминавали много кабели под високо напрежение. Г-н Х. беше купил къщата преди няколко години, заедно с намиращия се в нея трафопост. Той не искаше този трафопост в двора си, понеже се притесняваше от всичките тези кабели, по които тече ток, а и самата постройка в двора му пречи да ползва същия, така както би искал.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Какви са правата на купувача закупил недвижим имот от лице, което се оказва, че не е било собственик на имота

Николови закупили недвижим имот. Впоследствие, с влязло в сила съдебно решение, се установило, че продавачите не били собственици на имота. Николови се опасявали, че действителните собственици на имота могат да ги отстранят от същия, затова предявили иск срещу продавачите си за развалянето на договора за покупко-продажба, заедно със законните последици от това.

Продължете към цялата статия…Какви са правата на купувача закупил недвижим имот от лице, което се оказва, че не е било собственик на имота

Как съсобствениците ползват общия имот

Как съсобствениците ползват общия имот

Съсобственици сме на къща с дворно място. Не можем да се разберем кой коя част от двора да ползва и непрекъснато сме в конфликти. Засадих лук- оскубаха го. Бил в тяхната част от двора. Не си говорим отдавна. Няма начин доброволно да се разберем как да ползваме двора, така че да не си пречим. Какво мога да направя?  – С такъв проблем дойде наскоро една клиентка.

Продължете към цялата статия…Как съсобствениците ползват общия имот

Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н.

Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва и да се разпорежда с общата вещ, съобразно квотата си от правото на собственост в същата, като обаче не трябва да възпрепятства другите съсобственици да упражняват своите права.

Проблемите които биха могли да възникнат по повод съсобствена вещ са много, но сега ще става въпрос за случите в които ползването на вещта се осъществява само един  от съсобствениците, а другите се оказват лишени от това право.  В редица случаи само един от съсобствениците фактически ползва вещта и възпрепятства другите съсобственици да ползват същата, съобразно тяхното право на собственост в същата.  В тези случаи, чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността  предвижда, че когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Продължете към цялата статия…Ползване при съсобственост

Разпореждане с идеална част от имот


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТ

Съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, съсобственик има възможност да продаде своята част от вещта на трето лице, но след като я е предложил преди това за изкупуване на останалите съсобственици при същите условия. Тъй като това в редица случаи се явява неудобно за съсобственика, който желае да се разпореди със собствената си идеална част по най-различни причини, в практиката понякога се сключва договор за дарение на притежаваната от прехвърлителя идеална част. По този начин се постига целяният резултат – прехвърлянето на собствеността, без да се иска съгласието на другите съсобственици.

В тази хипотеза, за да се защитят останалите съсобственици от факта, че вече се явяват съсобственици на имота с трето лице /надарения/, те имат правната възможност да заведат иск за прогласяване нищожността на дарението като докажат, че то или мотивът, поради който единствено е сключено има за цел да бъде заобиколен закона или се явява в противоречие с добрите нрави. Ищците могат да се позовават на твърдението, че дарението е сключено единствено с цел да се заобиколи разпоредбата на горецитираната разпоредба от Закона за собствеността.

Продължете към цялата статия…Разпореждане с идеална част от имот