Как съсобствениците ползват общия имот?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Как съсобствениците ползват общия...

Съсобственици сме на къща с дворно място. Не можем да се разберем кой коя част от двора да ползва и непрекъснато сме в конфликти. Засадих лук – оскубаха го. Бил в тяхната част от двора. Не си говорим отдавна. Няма начин доброволно да се разберем как да ползваме двора, така че да не си пречим. Какво мога да направя? – С такъв проблем дойде наскоро една клиентка.

Какво казва законът?

Законът предвижда, че когато съсобствениците на една вещ не могат да се разберат относно това как ще се ползва вещта, решението се взема от собственикът или собствениците, притежаващи повече от половината от вещта. А когато мнозинство не може да се образува или решението е вредно за вещта, решението се взема от районния съд по искане на който и да е съсобственик.

При спорове като горния, при положение, че страните не могат да постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора, не остава друга правна възможност, освен спорът да бъде отнесен за разрешаването му от съда.

Всеки от съсобствениците може да заведе дело за разрешаването на спор от подобен характер. Това се отнася и за случая, в който някой от собствениците притежава мажоритарният дял от вещта.

Въпреки, че сам притежава повече от половината от вещта и може да формира мнозинство при вземане на решение относно ползването на вещта, при неизпълнение на взетото от него решение от страна на другите съсобственици, и този съсобственик ще трябва да се обърне към съда, който да се произнесе по спора с решение.

Сезирането на съда е наложително, тъй като мажоритарният собственик няма как да наложи по принудителен ред на останалите съсобственици изпълнението на взетото от него решение. Липсва способ, чрез който този собственик да приведе по принудителен ред в изпълнение взетото от него решение относно ползването на вещта, нищо че притежава повече от половината от същата. Това негово решение, за което законът не изисква определена форма няма характер на изпълнителен титул и въз основа на него не може да се издаде изпълнителен лист, т.е. такова решение не може да се изпълни принудително.

Решението на съда вече може да приведено в изпълнение по принудителен ред. Въз основа на решението може да се издаде изпълнителен лист за въвод във владение реална част от имота.

За съсобственика, притежаващ сам повече от половината от общата вещ винаги е налице интерес да сезира съда за разрешаването на спор възникнал между съсобствениците относно ползването на вещта, ако този спор не може да бъде разрешен доброволно.

В тези производство могат да се разглеждат и въпроси относно налице ли е изобщо съсобственост между страните или относно квотите им в общата вещ. При повдигането на въпроси от такъв характер в производството по разпределението на ползването на общата вещ, производството не се спира до разрешаването на спора относно собствеността и квотите в нея в друг процес. Въпросите относно съсобствеността и квотите в нея се разрешават в производството по разпределението на ползване на вещта.

Конкретика за решението на казуса…

И така в случая на моята клиентка, при положение, че счита, че доброволно уреждане на спора относно разпределението на ползване на общата вещ между съсобствениците не може да се постигне, за нея остава открита възможността да сезира съда, да разреши спора относно разпределението на ползването на общата вещ. Тя ще трябва да потърси съдебна защита дори и ако притежава повече от 50% от вещта, защото няма как по друг начин да приведе в изпълнение взетото решение, независимо че това решение е взето от мнозинството.

Само въз основа на съдебно решение тя ще може да се снабди с изпълнителен лист и при липса на доброволно изпълнение на решението, да се обърне към съдебен изпълнител, който да приведе в действие по принудителен ред постановеното съдебно решение като извърши въвод в реално обособена част от общия имот.

В това съдебно производство клиентката ми може да очаква да бъде повдигнат спор относно наличието на съсобственост по отношение на имота, както и по отношение на квотите на всеки от съсобствениците в общата вещ.

Не могат обаче да се разглеждат спорове относно потестативни права като например за възстановяване на запазена част от наследство, за унищожаване на правна сделка.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.