Разпореждане с идеална част от имот

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Разпореждане с идеална част...

Съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, съсобственик има възможност да продаде своята част от вещта на трето лице, но след като я е предложил преди това за изкупуване на останалите съсобственици при същите условия. Тъй като това в редица случаи се явява неудобно за съсобственика, който желае да се разпореди със собствената си идеална част по най-различни причини, в практиката понякога се сключва договор за дарение на притежаваната от прехвърлителя идеална част.

По този начин се постига целяният резултат – прехвърлянето на собствеността, без да се иска съгласието на другите съсобственици.

В тази хипотеза, за да се защитят останалите съсобственици от факта, че вече се явяват съсобственици на имота с трето лице /надарения/, те имат правната възможност да заведат иск за прогласяване нищожността на дарението като докажат, че то или мотивът, поради който единствено е сключено има за цел да бъде заобиколен закона или се явява в противоречие с добрите нрави. Ищците могат да се позовават на твърдението, че дарението е сключено единствено с цел да се заобиколи разпоредбата на горецитираната разпоредба от Закона за собствеността.


Договорът за дарение задължително предполага дарствено намерение на прехвърлителя. Възможно е обаче по делото да бъде доказано чрез събиране на всякакви доказателствени средства, че такова намерение не е имало в конкретния случай. Ако това доказване бъде проведено успешно, съдът в решението си би приел, че договорът за дарение е сключен с цел заобикаляне на закона и са налице законовите предпоставки за прогласяване на неговата нищожност.

Този иск може да бъде предявен от лица, които не са страни по сделката /дарението/, но имат интерес от прогласяване на нейната нищожност. Правен интерес за това биха имали останалите съсобственици на имота.

При евентуалното уважаване на иска идеалната част от имота, предмет на дарението се “връща” в собственост на прехвърлителя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.