Какви са правата на купувача закупил недвижим имот от лице, което се оказва, че не е било собственик на имота?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви са правата на...

Николови закупили недвижим имот. Впоследствие, с влязло в сила съдебно решение, се установило, че продавачите не били собственици на имота. Николови се опасявали, че действителните собственици на имота могат да ги отстранят от същия, затова предявили иск срещу продавачите си за развалянето на договора за покупко-продажба, заедно със законните последици от това.

Какви за правата на Николови и какво могат да търсят от своите продавачи?

Николови могат да търсят връщане на заплатената от тях продажна цена за имота, както и обезщетение за вреди от неизпълнението на задължението на продавачите да им прехвърлят правото на собственост по отношение на имот, въз основа на сключения договор за покупко-продажба.

В случая проблемът е допълнително усложнен, тъй като за цена на имота по договора за покупко-продажба в нотариалния акт била посочена цена, близка до данъчната оценка на имота, а всъщност Николови били платили сума, около три пъти по-висока и за Николови възниквал въпросът дали има някакъв начин да си върнат действително платената сума, а не тази, която е записана в нотариалния акт. Освен това от момента на покупката на имота до момента на развалянето на договора за покупко-продажба цените на имотите, се били покачили драстично и дори да получили пълния размер на сумата, която са платили, Николови не можели да закупят недвижим имот, със същите характеристика, като процесния имот.

Тъй като в нотариалния акт била записана една сума като продажна цена, а в действителност била платена значително по-голяма сума, в тежест на Николови е да установят, че са платили по-голямата сума. Това те биха могли да направят с всички доказателствени средства- например разписка, ако продавачът им е издал такава за действителната сума. Възможно е да се ползват и свидетелски показания, чрез които да се установява действителния размер на платената цена.

Именно Николови трябва да докажат каква реално цена са платили за имота, тъй като в нотариалния акт, по силата, на който са придобили имота е записана определена цена. Тази цена може и да не е вярна и въпреки, че е посочена в нотариалния акт, няма пречка да се установява, че действително заплатената цена е различна от посочения в нотариалния акт.

Освен сумата, която са платили за покупката на имота, при положение, че за Николови реално съществува опасност да бъдат отстранени от имота от действителния собственик на имота, при развалянето на договора за покупко-продажба, което може да стане единствено по съдебен ред, Николови могат да търсят от своите продавачи и обезщетение за нанесените им вреди, изразяващо се в разликата между пазарната цена на имота към момента на развалянето на договора за покупко-продажба и цената, която са платили при неговото сключване. Ако междувременно цените на имотите са се вдигнали и ако Николови не могат да придобият имот в същото населено място, с подобни характеристики като вид, местонахождение, площ, състояние срещу цената, която са платили по договора за покупко-продажба, те биха могли да претендират от своите продавачи разликата между пазарната цена на имота към момента и сумата, която са платили по договора за покупко-продажба. Тази разлика се дължи на Николови от продавачите, тъй като последните се явяват неизправна страна по договора за покупко-продажба, понеже не са изпълнили надлежно задължението си да прехвърлят правото на собственост по отношение на имота, предмет на договора покупко-продажба.

Николови не са длъжни да бездействат и да очакват всеки момент да бъдат отстранение от имота от действителните собственици. Те могат да действат проактивно като предявят иск за развалянето на договора за покупко-продажба срещу своите продавачи, които не са действителните собственици на имота и да искат връщане на заплатената цена и обезщетение за претърпените вреди в резултат на неизпълнението на задължението на продавачите по договора за покупко-продажба да им прехвърлят правото на собственост по отношение на продаваемия имот.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.