Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘попечителство’

Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години.  Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни […]

Коментирайте

Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава,  например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.           За  извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и […]

Коментирайте

Поставяне под запрещение. Настойничество и Попечителство.

Снимка: AL zanki Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение се извършва по съдебен ред и може да бъде поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. В тези производства участието на прокурора е задължително. За да постанови, поставяне под запрещение, […]

Коментирайте

  
Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии