Ето защо брачният договор е част от подготовката на сватбата

Ако предстои да вдигате сватба, поздравления. Това е един от най-хубавите моменти в живота, съпроводен с много вълнения и възторг. Приготовленията около сватбата вероятно ангажират вашето внимание и сега е времето да се съсредоточите около всички детайли, свързани с вашия сватбен ден, за да остане той незабравим за вас. Избирате залата, в която ще сключите вашия брак, избирате църквата, в която ще се венчаете, избирате ресторанта, в който ще посрещнете гостите си за своето сватбено тържество, избирате дрехите, които ще носите, избирате поканите за сватба, картичките за маса, които показват мястото на гостите, избирате менюто и напитките, избирате фотографът, който ще запечата вашите спомени. Избирате музиката, която ще звучи, избирате халките, които ще носите. Мислите за украсата на залата, за сватбената торта, за цветята, които ще украсят празника, за сватбените чаши на младоженците. Кумът мисли за тоста, който ще вдигне за младото семейство.

Всичко това е прекрасно, емоциите около подготовката на този ден остават незабравим спомен. Сега обаче е и моментът да помислите и за някои практични въпроси, свързани с последиците от сключването на брака, защото този романтичен ден ще промени живота ви. Оттук нататък вие сте обвързани в брак с произтичащите от това законови последици и когато празникът отмине, ще възникнат житейски въпроси, които предстои да разрешавате заедно.

Не всичко, което е възможно да ви се случи, можете да предвидите, но можете да регулирате изначало имуществените си отношения. Това може да стане като сключите брачен договор като основната цел на същия е да внесе ясното в имуществените отношения между съпрузите по време на брака, а също и в случай на прекратяването на същия поради развод.

Продължете към цялата статия…Ето защо брачният договор е част от подготовката на сватбата

Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Сравнително отскоро в нашето законодателство се въведе брачния договор. Все повече двойки решават да сключат такива договори, което считам за уместно, тъй като брачните отношения предполагат да се развиват в дълъг период от време, през който е възможно много неща от живота на двамата съпрузи да се променят и е добре отначало да има яснота по основни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите по време на брака и при евентуално негово прекратяване при развод.

Има някои неща, които е добре да се знаят, ако възнамерявате да сключите сега или един ден брачен договор. На първо място следва да се има предвид, че с брачен договор могат да се уредят само имуществени отношения. Предмет на брачен договор не могат да бъдат права и задължения, които имат личен характер или противоречат на принципите, уреждащи личните отношения между съпрузите по закон. Така например не може в брачен договор да се пише, че само съпругът ще осигурява издръжката на семейството, а жената няма да работи, а ще гледа децата. Ако все пак такава уговорка бъде записана, то тя няма да породи действие, тъй като е нищожна /противоречи на правото на труд и избор на професия по закон/.

Продължете към цялата статия…Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Закупуване на имот по време на брак

zakupuvane na imot po vreme na braka

Когато недвижим имот се придобива чрез покупко-продажба от съпрузи, пред купувачите, а понякога и пред техни близки стои въпросът трябва ли и двамата съпрузи да бъдат вписани като купувачи в нотариалния акт или е достатъчно  само единият да бъде вписан в нотариалния акт и какви са законовите последици от това.

Няма пречка само единият от съпрузите да фигурира като купувач в нотариалния акт за покупко-продажба. Тъй като имотът е придобит по време на брака, същият става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит. При развод или по време на брака, ако важи причини налагат това, съпружеската имуществена общност  може да се прекрати. Тогава всеки от съпрузите придобива идеална част от общия имот. Поставя се  въпросът кой каква част  придобива от имота.

Продължете към цялата статия…Закупуване на имот по време на брак

Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато  са придобити през време на фактическа раздяла на  съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

Продължете към цялата статия…Имущество при развод