Закупуване на имот по време на брак

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Закупуване на имот по...

Когато недвижим имот се придобива чрез покупко-продажба от съпрузи, пред купувачите, а понякога и пред техни близки стои въпросът трябва ли и двамата съпрузи да бъдат вписани като купувачи в нотариалния акт или е достатъчно само единият да бъде вписан в нотариалния акт и какви са законовите последици от това.

Няма пречка само единият от съпрузите да фигурира като купувач в нотариалния акт за покупко-продажба. Тъй като имотът е придобит по време на брака, същият става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит. При развод или по време на брака, ако важи причини налагат това, съпружеската имуществена общност може да се прекрати. Тогава всеки от съпрузите придобива идеална част от общия имот. Поставя се въпросът кой каква част придобива от имота.

Какви са имуществените части на съпрузите при прекратяването на брака?

Счита се, че частите на съпрузите при прекратяването на съпружеската имуществена общност са равни, но тази презумпция е оборима.

Възможно е някой от съпрузите да претендира по-голям дял от имота, поради това, че вложил лични средства в закупуването на имота. Лични средства на съпруга са тези, които са придобити преди барака или по дарение или наследство.В много от случаите например, близки и роднини даряват суми на съпрузите за закупуването на имота.

В случай, че имотът е придобит само на името на единия от съпрузите, то този съпруг би могъл да претендира по-голям дял от съсобствената вещ, ако успее да докаже, че в закупуването на имота са вложени лични средства.

В случай обаче че имотът е придобит на името и на двамата съпрузи, претенцията на някой от съпрузите за по-голям дял от имота, следва да бъде отхвърлена, тъй като дори в действителност част от вещта да е била придобита чрез лични средства на съпруга, то с вписването и на другия съпруг като купувач, съпрузите са се съгласили, че придобиват имота при равни квоти.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.