Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Категория: ‘Монополни дружества’

Корекцията на сметка за ток е възможна.

Продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период. В много случай електроразпределителното дружество извършва едностранно служебно корекции на начислена стойност за потребена електроенергия през определен изминал период. В този случай, ако считате, че тези корекции […]

Коментирайте

Висока сметка за ток. Какво да правим?

В редица случаи сметките на потребителите за електроенергия се оказват нереално завишени спрямо действително разходваното количество електроенергия. Какво следва да направим, в случай, че считаме че и нашите сметки са завишени и не дължим плащане на претендираните суми по фактури? Пътят за защита е воденето на отрицателно установителен иск пред съда срещу съответното електроразпределително дружество, […]

Коментирайте

  • Най-популярни статиии