Може ли да продадем имотите на дружеството с пълномощно?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Може ли да продадем...

Калина има еднолично дружество с ограничена отговорност. На името на дружеството са придобити два апартамента, поради което те се явяват собственост на дружеството. Съпругът на Калина един ден я моли да му даде пълномощно, за да може да действа от името на дружеството, в която тя е едноличен собственик на капитала. Калина се опасява, че ако даде пълномощно на съпруга си, той ще може да продаде имотите на името на дружеството, от което тя най-много се страхува.

Чула е, че съвсем наскоро излезе тълкувателно решение, в което се казва, че общо взето с всякакво пълномощно можеш да продадеш имот.

В това нейно съмнение има доста истина, тъй като, ако доскоро, за да продадеш имот, се искаше да бъде конкретно индивидуализиран имота в пълномощното, да се опише вида на сделката – например, ако си е съставено пълномощно за продажбата на имота, не можеш да го дариш, та дори и съществуваше изискване, ако става въпрос за продажба в пълномощното да бъде вписана и продажната цена на имота, то вече всички тези изисквания отпаднаха. С новото тълкувателно решение най-грубо казано, се приема, че с всякакво пълномощно можеш да се разпореждаш както намериш за добре с недвижими имоти.

Поради изложените съображения Калина се опасява да даде на съпруга си исканото от него пълномощно. Обаче всъщност тя няма от какво да се страхува. Действаща съдебна практика и законодателството ни е доста динамично. От началото на годината бяха приети изменения в Търговския закон, които напълно промениха действащата до момента практика във връзка с решенията на общото събрание на дружествата с ограничена отговорност, съответно и при едноличните такива.

Допреди изменението на Търговския закон от 2017 година, за да се продаде или закупи недвижим имот от дружество с ограничена отговорност изобщо не беше необходимо да се взима за това решение на Общото събрание. Управителят свободно можеше да се разпорежда с имоти на дружеството и без решение на Общото събрание на търговското дружество, като в този смисъл беше установената трайна съдебна практика.

С изменението на ТЗ, действащи от началото на 2017 година, не само, че се въведе като задължително изискването да има решение на Общото събрание, съответно Решение на едноличния собственик на капитала при ЕООД за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, но освен това следва подписите и съдържанието на решението да бъдат нотариално заверени, като това е условие за действителността на сделката.

Или с две думи в случая на Калина, съпругът ѝ може да продаде имотите на дружеството с пълномощно, което не е изрично, но пък, за да стане сделката, е необходимо да има нотариално заверено съгласие на едноличния собственик на капитала за извършване на продажбата. Наличието на пълномощно се явява необходимо, но недостатъчно условие за продажбата на имотите, собственост на едноличното дружество с ограничена отговорност.

Дали Калина ще даде пълномощно на съпруга си или ще му откаже, е въпрос, която самата тя ще реши, а ние не ще узнаем.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.