Какво не е трудова злополука, според най-новите практики, съобразени с Европейското право

Марина отива на работа и по пътя претърпява злополука. Блъсната е от колоездач, при което пада и чупи дясна ръка и си навяхва крака. По спешност я откарват  в Пирогов, където се налага извършването на операция на счупената ръка., болничен престой, последващо лечение и рехабилитация.

 

Работодателят отказва да заведе злополуката като трудова, затова Марина сама я регистрира като такава в НОИ, каквото право тя има и може да упражни в едногодишен срок от настъпване на злополуката. За целта попълва заявление, в което  описва начина, по който е настъпила злополуката, прилага към заявлението епикризите,  с които разполага във връзка с проведената медицинска интервенция и последвалото лечение, прилага  писмени обяснения на свидетели-очевидци на злополуката и чака заключението на НОИ. От НОИ определят злополуката като трудова, поради това, че е настъпила по време на пътя й до работата. 

Продължете към цялата статия…Какво не е трудова злополука, според най-новите практики, съобразени с Европейското право

Право на ЕС

Съдът на европейския съюз  е институцията, която  е създадена с цел осигуряване на точно и еднакво тълкуване и прилагане на правото на ЕС. Съдилищата на държавите-членки, в това число и нашите съдилища са длъжни в своите актове да прилагат правото на ЕС/регламентите и директивите/. Европейското право се прилага в неговия точен смисъл, а когато възникне съмнение относно  смисъла на дадена правна норма, съдът на ЕС е този, който може да даде /и то задължително за нашите съдилища/ тълкуване на нормата.

Продължете към цялата статия…Право на ЕС