Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘юридическо лице’

Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска цел

Решенията на ОС на юридическо лице с нестопанска цел могат да се оспорват по съдебен ред от всеки член на сдружението, на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ. Основания за оспорване са противоречие на взетото решение с устава или закона, а също и в случай на нарушение на процедурата по провеждане на ОС. В случай, […]

Коментирайте

Юридически лица с нестопанска цел

Снимка: photo-maker Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическите лица с нестопанска могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на […]

Коментари (1)

  
  • Най-популярни статиии