Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Може ли да се завещае ЕООД?

Днес при мен дойде г-жа Н., която искаше да завещае на сина си ЕООД, чийто едноличен собственик  на капитала беше тя.

Дали нейното искане е възможно ?

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Собственикът на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност не може валидно да се разпорежда чрез завещание с имущество на дружеството.

Защо това е така?

Така е, защото, съгласно ЗН само дееспособни физически лица могат да извършват завещателни разпореждания с имуществото си. Дееспособни са тези физически лица, които са навършили 18 години и не са поставени под запрещение.

Възможно е  едно физическо лице да е едноличен собственик на капитала на търговско дружество с ограничена отговорност. В този случай  личното имущество на физическото лице се отделя от това на търговското дружество. Търговското дружество е юридическо лице, а завещателни разпореждания могат да правят само физическите лица. Независимо, че е едноличен собственик на капитала е  физическо лице, то не може да завещава имуществото на ЕООД, защото това имущество е на юридическо лице – на ЕООД-то.

Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. При продължаване дейността на дружеството, то запазва своето имущество, а при прекратяването му, следва да се проведе процедура по ликвидация, при която имуществото се осребрява, реализират се вземанията и се удовлетворяват кредиторите.

Следва да се прави разграничение между наследяване на имуществото на наследодателя като физическо лице и наследяване на дела от търговското дружество, на което той е едноличен собственик на капитала. ТЗ изрично допуска наследяване на дружествен дял, но това не значи, че може да се наследяват и вещи от имуществото на търговското дружество.

Обстоятелството, че физическото лице като единствен съдружник на Е. формира и волята на дружеството не води до извод, че то може да се разпорежда със завещателни разпореждания с имуществото, защото не е негов собственик. Наследниците му не го придобиват пряко, а могат да встъпят в членствено правоотношение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.