Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес при мен дойде една възрастна жена, с побелели коси, която имаше следния проблем: Тя имаше три дъщери. Съпругът ѝ беше починал през 2015 години. Три години тя беше живяла във Финландия при най-малката си дъщеря.

Сега най-голямата дъщеря имаше претенции относно имота. Възрастната жена искаше да препише имота на най-малката, защото тя се държала с нея най-човешки, а останалите ѝ деца през последните години се държали изключително грубо с нея. Дори в нейно отсъствие те били влезли в имота ѝ и ѝ взели всичките документи, в това число документи за собственост, Решение на ТЕЛК и всичко ценно, което били намерили.

Какво може да направи госпожата при така създалата се ситуация?

На първо място, тя може да иска делба на имота. Тя и всичките и деца се явяват съсобственици на имота. Имотът е бил придобит по време на брака ѝ със съпруга ѝ чрез покупко-продажба и съставлява съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на съпруга ѝ. Тя и децата ѝ се явяват съсобственици на имота, като всяко от децата ѝ притежава 1/8 идеална част от имота.

Госпожата може да иска прекратяване на съсобствеността по отношение на имота и тъй като отношенията между нея и две от децата ѝ не са добри и доброволна делба не може да се постигне, тя може да заведе дело за делба на апартамента. Тъй като тя е живяла и приживе на съпруга си в този имот, който е съставлявал тяхно семейно жилище, тя може да иска от делбения съд да ѝ възложи имота. В този случай, тя ще стане изключителен собственик на имота, ако заплати дяловете на останалите съсобственици на имота – нейните деца,

По този начин госпожата ще стане изключителен собственик на имота, след което ще може да се разпорежда със същия както намери за добре, включително да го прехвърли на най-малката си дъщеря, каквото е нейното желание.

Тук идва въпросът под каква форма да бъде прехвърлен имота, за да не може сделката да се оспорва.

Под каква форма да бъде прехвърлен имот?

Най-удачната форма на сделката би била покупко –продажбата, като в този случай дъщерята, на която желае да прехвърли имот, трябва да разполага със средства, равни на продажната цена на имота, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка за имота, които средства да преведе на майка си по банков път. Ако дъщерята не разполага с достатъчно средства за тази цел, тя би могла да тегли банков кредит или плащането на цената, да бъде извършено на части.

Ако дъщерята не разполага с никакви средства, тогава другата форма, макар и не толкова удачна, е имотът да бъде прехвърлен чрез договор за издръжка и гледане. Този договор обаче може да разваля от другите две деца на майката след нейната смърт с твърдението, че най-малката дъщеря не е изпълнявала задължението по договора за гледане и издръжка. За да се направи така, че договорът никога да не може да бъде развален изцяло, дори ако иска за развалянето му бъде предявен от останалите две деца или едното от тях след смъртта на майката, в договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, следва да се впише, че имотът се прехвърля, както за грижите и издръжката, които ще бъдат полагани и давана за в бъдеще, така и за полаганите грижи и даваната издръжка до момента на сключването на договора.

Заявила ли е прехвърлителката в договора, че до момента за нея са били полагани грижи и че е била давана издръжка, тези нейни твърдения не могат да се опровергават по никакъв начин, включително и в случаите, в които тези твърдения не са били верни.

Госпожата реши на този етап да с пристъпи към първата крачка, а именно предявяване на искова молба за делба с цел да получи в собственост целия недвижим имот, след което да се разпореди с него както намери за добре.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.