Майката дължи обезщетение когато неправомерно възпрепятства личните контакти между бащата и детето

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Майката дължи обезщетение когато...

С майката на детето ми сме разделени. Упражняването на родителските права е предоставено на нея. На мен е определен режим за осъществяване на лични контакти с детето. Тя обаче не спазва този режим. Когато дойде времето да взема детето при себе си, измисля всевъзможни причини да не ми го дава – ту било болно, ту имало много да учи, а понякога просто не отваря вратата и не си вдига телефона, когато отида да го взема от дома ѝ. Това хем ме ядосва, хем ме разстройва. На практика не знам кога ще си видя детето. Опитах какво ли не – образувах изпълнително дело срещу нея, но това не помогна. Съденият изпълнител я привика на няколко пъти, тя най-накрая отиде, обясни нещо, но тъй или иначе не виждам детето и съдебният изпълнител не можа да направи така, че да тя да изпълнява режима, определен за лични контакти.

Това е разказът на един баща и за съжаление не е изолиран случай.

Много често родителите, които са разделени използват детето си, за да уреждат личните си отношения. Стандартна ситуация е майката да не дава детето на бащата да осъществява контакти с него, а бащата пък да не плаща издръжка, защото тя щяла да похарчи парите за себе си, а не за детето.

Нека тук обаче разгледаме какви са възможностите за бащата в случаите, в които осъществяването на лични контакти с детето е неоснователно възпрепятствано от страна на майката.

Най-радикалната мярка е бащата да претендира упражняването на родителските права по отношение на детето да бъде предоставено на него.

При доказване на твърдението, че майката без основание, възпрепятства личните контакти между бащата и детето, съдът следва да уважи така предявения иск.

Истината е обаче, че бащите, в голямата част от случаите, не желаят да предявяват подобни искове, обикновено тъй като приемат, че за детето все пак е по-добре да живее при своята майка.

Също така е вярно, че тъй като въпросът е твърде деликатен, осъществяването на лични контакти по принудителен, ред чрез помощта на съдебен изпълнител, обикновено не е в интерес на детето, поради което този начин е неподходящ.

Тогава се поставя въпросът какво може да направи бащата, така че да накара по някакъв начин майката да не възпрепятства осъществяването на лични контакти с детето.

Както показва опитът, за много хора, най-добрият мотиватор да направят или да не направят нещо са парите. Ако има опасност майката да плати обезщетение за това, че неправомерно възпрепятства осъществяването на лични контакти между бащата и детето, е много вероятно тя да преустанови тези свои действия.

За какво става въпрос…

Майката на детето възпрепятства осъществяването на лични контакти, без да има основателна причина. Тук отварям скоба и нека уточня какви, от своя срана, биха били основателните причини. Такива причини биха били случаите, в които детето наистина е болно. В този случай е неприемливо бащата да настоява да вземе детето и да го заведе, където намери за добре, при положение, че то не се чувства добре. Обаче с тази причина майката не трябва да злоупотребява. Не е нормално детето всеки път, когато дойде ред за осъществяване на лични контакти между него и бащата, детето да хванало грип или настинка.

Друг пример за основателна причина е, ако детето не иска да се вижда с бащата.

Тук въпросът е твърде деликатен, защото майката е тази, която трябва да подготви детето за срещата му с бащата, а в много от случаите вместо това, майката използва всяка възможност, за да урони авторитета на бащата пред детето, понеже тя е обидена по някакъв начин от неговото отношение спрямо нея.

Има и случаи, в които, с оглед интересите на детето, осъществяването на лични контакти между бащата и детето следва да се извършва в присъствието на майката или на посочено от нея трето лице. При тези ситуации обаче, подобен начин на осъществяване на лични контакти се регламентира в самото съдебно решение, което определя режима на лични контакти.

Може да бъде търсено обезщетение от майката в случаите, в които тя без основание възпрепятства осъществяването на лични контакти на детето с бащата. Обезщетението може да се претендира за претърпените от бащата неимуществени вреди.

В какво се изразяват тези вреди?

Това са всички онези негативни емоции, които бащата е изпитал при опитите да се види с детето си.

Става въпрос за преживения стрес и безпокойство от несигурността дали бащата ще види детето си в определения му режим за осъществяване на лични контакти, става въпрос още за разочарованието, което бащата е изпитал, в случаите, в които не е могъл да прекара време с детето си, поради неправомерния отказ на майката да даде детето.

Всички неимуществени вреди, които са в резултата не неправомерния отказ на майката да разреши детето да види своя баща в определения режим за осъществяване на лични контакти, подлежат на обезвреда.

Техният размер може да бъде различен и подлежи на установяване във всеки конкретен случай като се взема предвид конкретните факти и обстоятелства по случая, в това число продължителността на времето, през което майката е отказвала осъществяването на лични контакти, привързаността на бащата към детето, характера и интензивността на емоциите, които той е изпитал в резултата на неправомерния отказ.

Всички тези посочени факти и обстоятелства подлежат на доказване чрез свидетелки показания.

Няма пречка бащата да предяви иск за обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, съставляващи пряка и непосредствена последица от неправомерния отказ на майката дето да осъществява лични контакти със своя баща за определен период от време или във връзка с конкретен повод. В случай, че майката не преустанови неправомерните си действия, бащата може след време да предяви отново иск за обезщетение за причинените неимушествени вреди, но по отношение на друг период.

Вече долавям възмущението на майките, които възразяват, че ако бъдат осъдени от бащата да платят обезщетение, бащата ще лиши детето им от средства, които иначе биха били насочени към детето. Ако обаче лишаването на детето от средства е негов ущърб, какво остава за лишаването му от бащина грижа и обич.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.