Как се уреждат въпросите когато, за да се извърши ремонт в един имот, е необходимо да предостави достъп от друг имот?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Как се уреждат въпросите...

В банята им има теч, причината, за който майсторът каза, че е в имота на съседа отгоре. Съседът не ме допуска в имота си, за да се извършат необходимите ремонтни дейности. Цялата ми стена е мокра, а мазилката подкожушена, падна и мазилката от половина тава. Преди време пак беше станало така. Ремонтирах си банята, но течът отново изби, защото причината не е отстранена. Какво мога да направя?

Какво казва закона?

Съгласно чл. 51 от Закона за собствеността когато за извършването на работи в един имот, е необходимо да е влезе в друг имот, собственикът на този имот е длъжен да даде достъп за това. Когато такъв достъп е отказан, засегнатото лице има основание да търси съдебна защита на интересите си като може да иска от съда да осъди собственика на имота, в който трябва да се влезе, за да се извършат ремонтните дейности да предостави такъв достъп. Ако длъжникът бъде осъден да предостави такъв достъп и въпреки това отказва доброволно да се съобрази със съдебното решение, правоимащият може да потърси съдействието на съдебен изпълнител, който да приведе в действие влязлото в сила осъдително съдебно решение.

Собственикът, на имота, в който трябва да се влезе, за да могат да се осъществят необходимите ремонтни дейност в другия имот, дължи да осигури достъп до своя имота от момента, в който му стане известна нуждата от осигуряването на такъв достъп. От своя страна, лицето, което иска да му бъде осигурен достъп до чуждия имот, трябва да обезщети собственика за всички причинени имуществени вреди. Не се дължи обаче обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в неудобството, което собственикът, предоставящ достъп до имота понася, тъй като за него съществува законово задължение за предоставяне на такъв достъп, с оглед извършването на работи в друг имот.

Собственикът, на имота, в който трябва да се извършат работите има и друга опция. Той може да търси обезщетение за неизпълнението на задължението на предоставяне на достъп от собственика на другия имот. Това обезщетение може да е за пълно неизпълнение, в случаите, в които изобщо не е възможно работите да се извършат, без осигурен достъп до чуждия имот. В този случай собственикът, който отказва достъпа до собствения си имот дължи обезщетение за вредите, които са настъпили в резултата на не извършването на съответните работи.

Възможна е обаче и друга хипотеза – да е възможно извършването на съответните работи в имота, без осигурен достъп в чуждия имот, но така извършените работи да се оскъпяват, в сравнения с цената, която биха стрували, ако беше предоставен достъп до чуждия имот. В този случай, собственикът на имота, в който се извършват работите, има право на обезщетение от собственика, който отказва достъп до имота си за разликата между цената, която при това положение трябва да се заплати за извършването на работите и цената на работите, която би била формирана, ако такъв достъп беше предоставен.

Разбира се, няма пречка собственикът на имота, в който трябва да се извършат съответните работи, да търси обезщетение за причинените вредите, настъпили в резултат на неправомерния отказ за достъп и същевременно да иска от съда да му предостави достъп до чуждия имот, за да може да извърши работите в своя имота.

Междусъседските конфликти при възникване на проблеми от посочения характер не са рядкост. Произтичат най-вече от факта, че съседите не желаят да търпят лични неудобства поради факта, че в чуждия имот трябвало да се извършат някакви ремонтни работи. Същевременно обаче, когато някой е избрал да живее в сграда в режим на етажна собственост, ще трябва да се съобразява и с интересите на останалите съкооператори. Това между другото се отнася не само до съседи в режим на ЕС, но и всякога, когато, за да се направят някакви работи в един имот, трябва да се осигури достъп от друг имот. Същевременно обаче, лицето, което има необходимост да извърши някакви работи в собствения си имот, за което има нужда от достъп през чуждия имот, трябва да обезщети собственика, предоставил достъпа за всичките причинени имуществени вреди.

Така, ако бъде нанесена някаква щета в този имот, например бъде разбита банята на съседа, за да се установи откъде идва течът, то собственикът на имота, в който се извършват работите /съседа отдолу в разглеждания случай/, ще трябва да поправи причинените имуществени вреди. Собственикът от долния етаж обаче не дължи обезщетение за неудобството от битово естество, което съседът му отгоре е понесъл за това, че му е предоставил достъп до собствения му имот.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.