Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Собственост на ЕТ или СИО

Собственост на ЕТ или СИО

По време на брака, един от съпрузите беше регистрирал едноличен търговец и чрез ЕТ беше построил сграда с апартаменти, почти всичките, от които беше продал.

 Съпрузите се развеждат и възникнаха проблеми помежду ви връзка с имуществото, което се водеше на името на едноличния търговец. Това породи спорове относно въпроса дали е съпружеска имуществена общност /СИО/ имот, придобит  със средства от дейността на ЕТ, които обслужват дейността му.

В закона е записано, че имущество, придобито от ЕТ, в резултат на търговската му дейност не е СИО. Предпоставките да се извади от съпружеската имуществена общност, това имущество са следните:

 -Съпругът да е регистриран като ЕТ;

– В качеството си на ЕТ, съпругът  – ЕТ да е придобил вещни права по отношение на даден имот;

– Към момента на придобиването на тези вещи, те да са предназначени на упражняване на търговската му дейност като последваща промяна на предназначението  не променя собствеността. Тя продължава да е на ЕТ като без значение е и стойността на имота.

– Придобитото имущество да е включено в предприятието на ЕТ, като за това не се изисква някаква особена форма. Дали вещните права са включени в имуществото на ЕТ се определя от това дали имуществото е отразено като придобито в счетоводните книги. А ако се касае за построена сграда – дали е заприходена и се начисляват амортизационни отчисления и данък сгради.

 При доказване на горните предпоставки имуществото ще се счита за имущество на ЕТ, а ако не бъдат доказани –  за имущество, съставляващо съпружеска .


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии