Собственост на ЕТ или СИО?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Собственост на ЕТ или...

По време на брака, един от съпрузите беше регистрирал едноличен търговец и чрез ЕТ беше построил сграда с апартаменти, почти всичките, от които беше продал.

Съпрузите се развеждат и възникнаха проблеми помежду ви връзка с имуществото, което се водеше на името на едноличния търговец. Това породи спорове относно въпроса дали е съпружеска имуществена общност /СИО/ имот, придобит със средства от дейността на ЕТ, които обслужват дейността му.

В закона е записано, че имущество, придобито от ЕТ, в резултат на търговската му дейност не е СИО. Предпоставките да се извади от съпружеската имуществена общност, това имущество са следните:

  • Съпругът да е регистриран като ЕТ;
  • В качеството си на ЕТ, съпругът – ЕТ да е придобил вещни права по отношение на даден имот;
  • Към момента на придобиването на тези вещи, те да са предназначени на упражняване на търговската му дейност като последваща промяна на предназначението не променя собствеността. Тя продължава да е на ЕТ като без значение е и стойността на имота.
  • Придобитото имущество да е включено в предприятието на ЕТ, като за това не се изисква някаква особена форма. Дали вещните права са включени в имуществото на ЕТ се определя от това дали имуществото е отразено като придобито в счетоводните книги. А ако се касае за построена сграда – дали е заприходена и се начисляват амортизационни отчисления и данък сгради.

При доказване на горните предпоставки имуществото ще се счита за имущество на ЕТ, а ако не бъдат доказани – за имущество, съставляващо съпружеска.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.