На кого е имота при развод?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. На кого е имота...

Когато един имот е придобит по време на брака чрез покупко-продажба, независимо на чие име е придобит, се счита, че той е съпружеска имуществена общност.

В случай, че бъде прекратена съпружеската имуществена общност поради развод или по време на брака, ако важни причини налагат това, нерядко възниква въпросът кой от съпрузите каква идеална част притежава от имота и нерядко някой от съпрузите се домогва да установи, че притежава по-голяма част от имота, тъй като тя е закупена  чрез негови лични средства.

Лични средства, от своя страна, са  средствата, които са придобити преди брака или по дарение, или по наследство. Поставя се въпросът дали частта от имота, която е заплатена чрез лични средства  на единия съпруг е негова лична собственост или е обща собственост и на двамата съпрузи.

Отговорът на този въпрос е следният: Приема се, че в случай, че имотът е закупен само на името на единия съпруг, то той би могъл да претендира по-голям дял от имота като докаже, че част от вложените пари в закупуването на имота са негови лични средства. В случай обаче, че имотът е бил закупен на името и на двамата съпрузи, дори част от вложените за закупуването на имота  суми, да са били лични средства на единия съпруг, то със сключването на договора за покупко-продажба и от двамата съпрузи като купувачи, те са приели помежду си, че придобиват имота при равни квоти. В случай, че и двамата съпрузи са купувачи, съгласно договорът за покупко-продажба, приема се, че са придобили имота при равни квоти, независимо дали част от средствата за закупуването на имота са били лични средства на някой от съпрузите.

Ето защо е от значение на чие име се закупува недвижим имот от съпрузи.  Следва да се съобрази също така, че в редица случай  част от парите за закупуване на имот се даряват от близки  и роднини на съпрузите. Дори  част от сумата да е дарена с цел закупуването на имота, няма как да се докаже, че тя е дарена само на единия съпруг и  следователно неговия дял в общата вещ е по-голям, а не и на двамата при положение, че договорът е сключен на името и на двамата съпрузи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.