Сделки с недвижими имоти

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Сделки с недвижими имоти

В случай че имате намерение да сключите сделка с недвижими имоти, независимо дали сте от страната на Прехвърлителя или на Приемателя, има няколко задължителни неща, които следва да извършите преди сключването на сделката.

На първо място, ако сте Купувач /Приемател/, то следва да се уверите, че Продавачът е собственик на имота. За целта следва да се прегледат обстойно документите за собственост и да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота и то за период от десет години назад. Последното изискване е необходимо с цел да се установи дали предходен собственик не е обременил имота с тежести /ипотеки например, тъй като ако това е така, то тази ипотека е противопоставима на новия Купувач и той ще придобие имота с тежест, а десетгодишният период е необходим с оглед това, че с изтичането на 10 години от вписването на ипотеката, тя губи своя ред.т.е. дори и да има ипотеки по-назад във времето, то те не тежат върху имота/.

Следва също да се консултирате под каква нотариална форма да извършите сделката, дали би било удачно това да е покупко-продажба, замяна, дарение. Хипотезите тук са различни, зависят от страните по сделката, намират ли се те в някакви отношения, какво целят, кой би бил най-евтиният вариант.

Така например при прехвърлянето на недвижим имот чрез дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски, от тези при прехвърлянето на същия имот между същите лица, но въз основа на покупко-продажба. Друг е въпросът обаче, че дарението би могло впоследствие, след смъртта на дарителя, да бъде оспорено от роднините на дарителя, на които законът гарантира запазена част от наследството на наследодателя /на дарителя/. Друг пример – в случай на съсобственост върху недвижим имот съсобственикът, за да продаде на трето лице своята част, първо трябва да предложи същата част при същата продажна цена на другия съсобственик. Това законово условие обаче може да се избегне, в случай че се извърши дарение на третото лице на така притежаваната част от съсобствения имот или замяна. Въпросите, които биха могли да възникват при сключването на всяка една сделка са изключително разнообразни и тук не могат да бъдат засегнати всички хипотези, нито пък да се посочи кое е най-правилното решение, поради което преди всяка сделка е необходима консултация на страните с адвокат, който да им разясни кой е най-удачният вариант в техния случай, какви са плюсовете и минусите на предпочитаната форма, при която сделката да се извърши.

В последните години сделките с недвижими имоти се извършват предимно чрез посредничеството на посреднически фирми, които в много от случаите предлагат готови бланки за сключване на предварителни договори и организират сключването на сделката пред нотариус. Когато използвате услугите на такива фирми, следва да имате предвид, че посредническите фирми имат интерес от сключването на сделката, като тяхната работа на практика приключва при подписването на предварителен договор, на който етап получават и своята комисионна, в общия случай. Тъй като агенциите обикновено представляват и двете страни или дори да не е така, техният интерес е сделката да бъде сключена, е добре да се консултирате с юрист, който да защитава вашите интереси и да разясни най-удачния и за вас и за двете страни по сделката начин за оформянето на същата по нотариален ред. Считам, че още при воденето на преговори за покупко-продажба на имота, независимо от това представлява ли ви посредническа агенция за сделки с недвижими имоти, е необходима консултация с адвокат, който да ви представлява и при воденето на преговори. Това особено много важи на новостроящи се сгради, както и за стари имоти, чиято собственост е усложнена, поради наличието на много наследници, реституции и други обстоятелства.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.