Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘развод по вина’

Спор относно родителските права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно, без значение дали те имат сключен брак помежду си или не, те могат да постигнат съгласие относно някои въпроси, свързани с отглеждането на детето, а именно: местоживеенето на детето, кой от тях ще упражнява родителските права, режима на личните отношения между детето и родителя, който не упражнява […]

Коментирайте

Как да се разведем с чужденец, който живее в чужбина

Сключен граждански брак с чужденец или между българи, които живеят в чужбина, може да бъде прекратен  чрез развод от българските съдилища при условие, че един от съпрузите е бълграски гражданин или има обичайното местопребиваване на територията на Република България. Когато и двамата съпрузи желаят да се разведат, стига един от тях да е български гражданин […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии