Спор относно родителските права

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Спор относно родителските права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно, без значение дали те имат сключен брак помежду си или не, те могат да постигнат съгласие относно някои въпроси, свързани с отглеждането на детето, а именно: местоживеенето на детето, кой от тях ще упражнява родителските права, режима на личните отношения между детето и родителя, който не упражнява родителксите права и издръжката на детето.

На родителите е предоставна възможност да постигнат споразумение по горепосочените въпроси, което да предоставят за утвърждаване от съда. Съществува правна възможност родителите да подадат обща молба до районния съд по настоящ адрес на детето. Когато такова споразумение е постигнато, интересът същото да бъде одобрено от съда се състои в това, че с одобряването му, въз основа на споразумението, може да се издаде изпълнителен лист и да се проведе принудително изпълнение, в случай, че някой от родителите не спазва доброволно постигнатото споразумение.

Делото се образува по обща молба и на двамата родители с приложено споразумение, в което е постигнато съгласие относно упражняването на родителските права, режима на личните контакти с детето, размерът на издръжката, местоживеенето на детето. Държавната такса е 25 лева.

Молбата се предявява пред съда по настоящ адрес на детето. Задължително се провежда открито съдебно заседание по делото. Родителите следва да бъдат изслушани от съда. Когато детето е навършило 10 години, то също се изслушва от съда, Съдът задължително взема становище и на „Дирекция социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”. Съдът може да събира и други доказателства по делото с оглед изясняване на фактите по случая.

Не е задължително родителите да се явят лично в съдебното заседание, въпреки че това е желателно. Няма пречка обаче да се яви адвокат, който да ги представлява по силата на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, преповтарящо клаузите на споразумението. Решението на съда не подлежи на обжалване когато с него се уважава молбата. В случай, че молбата бъде отхвърлена, решението подлежи на обжалване пред въззивна инстанция в едномесечн срок от съобщението.

Горната процесура се отнася за случаите, в които родителите са постигнали съгласие относо посочените по-горе въпроси. При липса на съгласие, е възможно един от родителите да сезира съда с молба за разрешаване на спор относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, режим на личните контакти и издръжката на детето, като освен това в случай, че родителят сезира съда само с един от тези въпроси, съдът е длъжен да се произнесе по всички тях, дори и те изрично да не са посочени от молителя.

Препис от молбата се връчва на другия родител, който има едномесечен срок за отговор, след което делото се разглежда в открито съдебно заседание с призоваване на страните. В случай, че в хода на производството страните постигнат съгласие по отношение на един или дори всички спорни въпроси, няма пречка съдът да се съобрази с така постигнатото споразумение и да инкорпорира същото в своето решение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.