Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘право на строеж’

Какво става с построеното, надхвърлящо учредено право на строеж

Миналият петък един клиент, който, заедно с други лица, придобил  по наследство дворно място  близо до  град  Своге, дойде при мен със следния проблем: Искал  да построи малка вила в мястото, което получил по наследство. Останалите  съсобственици на терена му  учредили право на строеж за построяването на малка едноетажна вила. Започнал строителството. Всичко въвряло много […]

Коментирайте

Имот в недовършена сграда. Какви са последствията?

НЕДОВЪРШЕНА СГРАДА Последните години често срещана практика е да се сключва договор за учредяване право на строеж, по силата на който собственикът на земята предоставя правото на друго лице /приобретател/ – да изгради лично или чрез трето лице  сграда в собствения му имот като приобретателят  стане изключителен собственик на построеното. Срещу учреденото право на строеж […]

Коментирайте

  
Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии