Какво става с построеното, надхвърлящо учредено право на строеж?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какво става с построеното,...

Миналият петък един клиент, който, заедно с други лица, придобил по наследство дворно място близо до град Своге, дойде при мен със следния проблем:

Искал да построи малка вила в мястото, което получил по наследство. Останалите съсобственици на терена му учредили право на строеж за построяването на малка едноетажна вила. Започнал строителството. Всичко въвряло много добре строежът напредвал по-бързо от очакваното и излязло по-евтино от предварително заделената сума за строежа. Затова, без много да умува, човекът решил да вдигне още един етаж, преди да покрие къщата с покрив, а и да добави на първия етаж с излаз откъм дневната, веранда, към която имало и самостоятелен подход с отделни стълби откъм двора.

Къщата станала много приветлива и той си представял как ще прекарва там уикендите със своето семейство, как ще засади цвета и зеленчуци в градината и как ще се събират весели компании на прохлада в планината, когато в София настъпят горещите летни нощи и как за всички тях ще има достатъчно стаи във вилата, в които да пренощуват.

И всичко щяло да бъде чудесно, ако другите съсобственици не предявили претенции по отношение на построеното, извън това, за което били учредили по надлежен ред право на строеж. Те заявили, че се явяват собственици на всичко, което е построено в повече – претендирали да са собственици на вторият етаж от вилата и на верандата. Обосновали претенцията си на основание чл. 92 ЗС, съгласно която разпоредба собственикът на земята се явява съсобственик и на построеното върху нея. Клиентът питаше:

Дали техните претенции са основателни и какви са неговите права?

Отговорът на така поставения проблем се състои в следното: Всичко, което е построено извън обема на учреденото право на строеж става собственост на собствениците на земята, а не на лицето в полза, на която е било учредено право на строеж. Този принцип важи когато построеното съставлява самостоятелен обект.

В случая, вторият етаж от къщата, безспорно съставлява самостоятелен обект и негови съсобственици се явяват всички съсобственици на терена, при квоти, съответстващи на квотите им от правото на собственост върху терена. Т.е. останалите съсобственици могат да претендират, че се явяват собственици на втория етаж от вилата.

Все пак в случая не всичко е загубено…

Въпреки че клиентът ми нямаше учредено право на строеж за построяването на верандата с отделен подход към нея чрез стълбище откъм двора, верандата ще остане негова собственост. Това е така, тъй като верандата не е самостоятелен обект, а е прилежащ такъв към първия етаж от къщата, за който има валидно учредено право на строеж.

Принципът на приращението по чл. 92 от ЗС намира приложение, когато изграденото в повече представлява самостоятелен обект на собственост по строителните правила и норми. Построеното в повече от това, за което е учредено право на строеж, когато отговаря на изискванията за самостоятелен обект е приращение и се придобива в собственост от собственика на терена. Когато извършеното строителство не представлява такъв обект, се прилага нормата на чл. 97 от ЗС, съгласно която собственик на допълнително построеното е собственикът на обекта, към който то е присъединено. Такова е разрешението на въпроса, застъпено в трайната и последователна, а вече и задължителна, практика на ВКС.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.