Какви са неудобствата на дарението

Много често с договор за дарение се прехвърлят недвижими имоти особено когато става въпрос за прехвърляне на имоти между роднини. Имотите се прехвърлят чрез дарение, понеже това е най-евтиният вариант когато се извършва сделка между роднини по права линия.   С договора за дарение надареният придобива веднага и безвъзмездно подарения имот и този имот става негова лична собственост  независимо дали   към момента на дарението е в граждански брак или не – т.е. другият съпруг не придобива нищо от дареното имущество.

 

Продължете към цялата статия…Какви са неудобствата на дарението

Отмяна на дарение при отказ за даване на издръжка

С договора за дарение надареният получава веднага и безвъзмездно подареното имущество.
Договорът за дарение може да бъде развален от дарителя само при конкретно посочени в закона основания , като при всички тях е налице укоримо поведение от страна на надарения. Едно измежду основанията при които законът допуска отмяна на даренията, а то е и най-честото срещно в практиката, е при отказ на дарения да даде на дарителя издръжка, от която последният се нуждае.

В тези случаи, за да бъде отменено едно дарение, е необходимо дарителят трайно да се нуждае от издръжка, да е поискал даването на издръжка и тя да му е отказана от надарения.

Продължете към цялата статия…Отмяна на дарение при отказ за даване на издръжка