Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘отмяна дарение’

Какви са неудобствата на дарението

Много често с договор за дарение се прехвърлят недвижими имоти особено когато става въпрос за прехвърляне на имоти между роднини. Имотите се прехвърлят чрез дарение, понеже това е най-евтиният вариант когато се извършва сделка между роднини по права линия.   С договора за дарение надареният придобива веднага и безвъзмездно подарения имот и този имот става негова […]

Коментирайте

Отмяна на дарение при отказ за даване на издръжка

С договора за дарение надареният получава веднага и безвъзмездно подареното имущество. Договорът за дарение може да бъде развален от дарителя само при конкретно посочени в закона основания , като при всички тях е налице укоримо поведение от страна на надарения. Едно измежду основанията при които законът допуска отмяна на даренията, а то е и най-честото […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии