Отмяна на дарение при отказ за даване на издръжка

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Отмяна на дарение при...

С договора за дарение надареният получава веднага и безвъзмездно подареното имущество.
Договорът за дарение може да бъде развален от дарителя само при конкретно посочени в закона основания , като при всички тях е налице укоримо поведение от страна на надарения. Едно измежду основанията при които законът допуска отмяна на даренията, а то е и най-честото срещно в практиката, е при отказ на дарения да даде на дарителя издръжка, от която последният се нуждае.

В тези случаи, за да бъде отменено едно дарение, е необходимо дарителят трайно да се нуждае от издръжка, да е поискал даването на издръжка и тя да му е отказана от надарения.

Поставя се въпросът обаче какви са правата на надарения в случаите, в които той няма възможност да дава издръжка. Ако при всеки случай на нужда от издръжка и отказ от даването на същата, независимо дали надареният има възможност да дава издръжката или няма такава възможност, бъде допуснато да се отмени дарението, то тогава се оказва, че дарителят винаги може да отмени дарението, което е извършил, а това би създало несигурност в гражданския оборот, още повече като се има предвид, че в общия случай става въпрос за дарение на недвижими имоти, където материалния интерес е голям.

Дареният може да откаже да дава издръжка и от това да не последва отмяна на дарението само в случаите, в които той давайки издръжката би поставил себе си и лицата, на които е длъжен по закон да осигурява издръжка в по-неблагоприятно положение от дарителя. Това решение на проблема обаче предполага във всеки конкретен случай да се изследват какви са възможностите на надарения да дава издръжката на дарителя.

Така например неоснователно би било възражение на дарения, който е имал висок жизнен стандарт към момента на дарението, осигурявал е и на своите близки също такъв начин на живот, впоследствие при възникнала за дарителя нужда от издръжка, да използва оправданието, че ако я даде, то това ще намали стандарта му на живот. Признателността на надарения спрямо дарителя в тези случай изисква дареният да намали собствения си стандарт на живот в случаите, при които дарителят му трайно се нуждае от издръжка, но до нивото на минималните лични и обичайни нужди на дарения и лицата, на които той дължи издръжка по закон.

С оглед на изложеното, право на отмяна на дарението следва да се признае на дарителя само тогава, когато дареният отказва да даде поисканата от него издръжка, от която той трайно се нуждае и за което дареният има материална възможност, освен в случаите, при които поради липса на достатъчно средства при даването на издръжка на
дарителя, той би поставил себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон в по-лошо положение от това на дарителя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.