Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘обезпечение’

Ипотекиран недвижим имот и други задъжения

Много често длъжници, ипотекирали свой недвижим имот за обезпечение на задължения по договор за кредит имат и други задължения. Обикновено те с редовни платци по договора за банков кредит, тъй като знаят, че при неизпълнение на това задължение ипотекарният кредитор би могъл да събере вземането си като продаде ипотекирания имот на публична продан. Същевременно обаче […]

Коментирайте

Ипотеката и промените с имота

Ипотеката, сключена във формата на нотариален акт служи за обезпечение на конкретно задължение. Договорът за ипотека може да се сключи само от собственика на имот за обезпечение както на задължение на собственика, така и задължение на трето лице. При неизплащане  на задължението Кредиторът, в полза на когото е учредена договорната ипотека може да изнесе ипотекирания […]

Коментирайте

Oбезпечително производство

Съществува възможност, съгласно действащото законодателство, за обезпечение на бъдещ иск. Когато съдът допусне такова обезпечение, предоставя срок, в който искът да бъде предявен и в случай, че не бъдат представени доказателства от молителя за предявяването на иска в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението. Срокът, който предоставя съдът за предявяване на бъдещ иск не може […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии