Ипотекиран недвижим имот и други задъжения

Много често длъжници, ипотекирали свой недвижим имот за обезпечение на задължения по договор за кредит имат и други задължения. Обикновено те с редовни платци по договора за банков кредит, тъй като знаят, че при неизпълнение на това задължение ипотекарният кредитор би могъл да събере вземането си като продаде ипотекирания имот на публична продан. Същевременно обаче не успяват да покрият други свои задължения към трети лице, които не са обезпечени с ипотеката. Обикновено става въпрос за задължения по други кредити, най-вече потребителски или пък задължения за консумативни разходи за имота –вода и парно.

Продължете към цялата статия…Ипотекиран недвижим имот и други задъжения

Ипотеката и промените с имота

Ипотеката, сключена във формата на нотариален акт служи за обезпечение на конкретно задължение. Договорът за ипотека може да се сключи само от собственика на имот за обезпечение както на задължение на собственика, така и задължение на трето лице. При неизплащане  на задължението Кредиторът, в полза на когото е учредена договорната ипотека може да изнесе ипотекирания имот на публична продан, за да събере вземането си.

Продължете към цялата статия…Ипотеката и промените с имота

Oбезпечително производство

Съществува възможност, съгласно действащото законодателство, за обезпечение на бъдещ иск. Когато съдът допусне такова обезпечение, предоставя срок, в който искът да бъде предявен и в случай, че не бъдат представени доказателства от молителя …

Продължете към цялата статия…Oбезпечително производство