Ипотекиран недвижим имот и други задъжения

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Ипотекиран недвижим имот и...

Много често длъжници, ипотекирали свой недвижим имот за обезпечение на задължения по договор за кредит имат и други задължения.

Обикновено те с редовни платци по договора за банков кредит, тъй като знаят, че при неизпълнение на това задължение ипотекарният кредитор би могъл да събере вземането си като продаде ипотекирания имот на публична продан. Същевременно обаче не успяват да покрият други свои задължения към трети лице, които не са обезпечени с ипотеката. Обикновено става въпрос за задължения по други кредити, най-вече потребителски или пък задължения за консумативни разходи за имота –вода и парно.

Наскоро дойде при мен един клиент именно с такъв проблем

Изплащаше задължение към банката, която му беше отпуснала кредит и за обезпечението на което задължение клиентът ми беше ипотекирал жилището си. Плащаше редовно вноските по кредита, но не успяваше да се справи с изплащане на задължения по потребителски кредити и към Топлофикация. Притесняваше се да не изгуби имота, който беше единствено негово жилище, още повече, че кредиторите по потребителските кредити и служители на Топлофикация го бяха заплашили, че ще продадат имота на публична продан. Те казали, че независимо, че имотът е единствено негово жилище, понеже е ипотекиран, ще го изнесат същия на публична продан за удовлетворяване на вземанията си. /Единственото жилище не длъжника е несеквестируемо, стига да не е ипотекирано, пише в закона/.

Човекът, разбираемо, се притесняваше. Страхуваше се той и семейството му да не останат на улицата.

Обаче всъщност ситуацията е следната:

В случая кредиторите по потребителските кредити и Топлофикация не могат да насочат принудителното изпълнение срещу ипотекирания имот и да го изнесат на публична продан, защото длъжникът не е ипотекирал имота си, за да обезпечи изпълнението на задълженията си към тях.

Имотът е ипотекиран по отношение на Банката и само в случай че задълженията по банковия кредит не бъдат заплатени, Банката разполага с правната възможност да направи остатъка от дълга предсрочно изискуем, да се снабди с изпълнителен лист спрямо длъжника, издаден от съд и да насочи изпълнението срещу ипотекирани в нейна полза недвижим имот като го изнесе на публична продан, като в този случай е без значение обстоятелството, че имотът е единствено жилище на длъжника. Други кредитори на длъжника не могат д насочат принудителното изпълнение срещу ипотекирания имот, защото той не е ипотекиран в тяхна полза.

Ако за събиране на вземането на Банката спрямо длъжника, бъде продаден на публична продан ипотекирания недвижим имот, първо Банката ще се удовлетвори от получената продажна цена, а след това, ако остане някаква сума, тя ще бъде разпределена между останалите кредитори /стига те да са се снабдили с изпълнителни листове за събиране на вземанията си/.

Ето защо в случая заплахите на кредиторите по потребителските кредити и на Топлофикация, че собствения на длъжника ипотекиран в полза на трето лице имот ще бъде продаден от тях на публична продан са неоснователни. Те не могат законосъобразно да направят това.

Ако все пак се принудителното изпълнение бъде насочено срещу ипотекиран в полза на трето лице, обикновено Банка, недвижим имот, по искане на други кредитори, може да се търси защита по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.