Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘доброволна делба’

Какво може да се уговори с договор за доброволна делба

С договор за доброволна делба съсобствениците прекратяват възникналата между тях съсобственост по отношение на даден имот или имоти. Обикновено с договора за доброволна делба се уговаря, че даден имот остава в изключителна собственост на един от съделителите, а другият, за уравняване на дяловете, получава в изключителна собственост друг имот или пари. Когато дяловете са приблизително […]

Коментирайте

Доброволна делба

Един от начините за ликвидиране на съсобственост  е чрез сключването на договор за доброволна делба. Съсобствеността  по отношение на една вещ може да възникне от различни факти. Това може да стане чрез наследяване на една вещ от повече от един наследника. Може да произтича от прекратяване на брак  – когато между бившите съпрузи възниква съсобственост […]

Коментирайте

  
Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии