Може ли етажен съсобственик да търси обезщетение за вреди, произлезли от обща вещ в сграда в режим на етажна собственост от други етажни съсобственици?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Може ли етажен съсобственик...

Днес с въпрос, свързан с етажната собственост при мен дойде г-жа Г. Ето какъв беше нейният казус: Тя е собственик на жилище на последния етаж в жилищна сграда, строена през 1960 година. Покривът на сградата се нуждаел от ремонт, но съседите ѝ не искали да съберат пари за ремонта. Те живеели на по-ниските етажи и по-неотложно им се струвало пребоядисването на стълбището и смяната на дограмата. Не, че и за това събрали пари, но на общите събрания на етажната собственост въпросът за ремонта на покрива бил отклоняван и на дневен ред идвало привеждането на стълбището в по-добър вид.

Покривът обаче не можел да чака. През есента, когато започнали силните дъждове, в крайна сметка покривът протекъл. Протекъл и то така обилно, че наводнил тавана на г-жа Г. и оттам започнало да капе, а тя поставила леген насред хола си, в който да се събира водата. Впоследствие мазилката на тавана изпопадала и на тавана в хола на г-жа Г. се появило голямо петно от теча, което обхващало и една от стените.

Г-жа Г. не можеше да излезе на глава със своите съседи и идваше да пита какви са правата ѝ и кой ще плати за ремонта на жилището ѝ.

Ето как стои така поставеният въпрос от правна страна:

Г-жа Г. може да търси обезщетение за причинените ѝ вреди от останалите етажни съсобственици. Покривът е обща част на етажните собственици, но това не означава, че всеки един от тях не дължи обезщетение а вредите, произлезли от общата вещ и причинени на един от съсобствениците. Законовото правило гласи, че всеки е длъжен да поправи вредите, произлезли от неговата вещ, откъдето следва, че етажен собственик отговаря спрямо друг етажен собственик за вредите от такава вещ, в обем съответстващ на притежаваните от него идеални части от общата вещ.

Пострадалият етажен собственик на може да търси обезщетение от другите етажни собственици само за собствената си идеална част от общата вещ. Той може да търси обезщетение обаче от останалите съсобственици за претърпените вреди, съобразно притежаваните от всеки етажен собственик идеални части от общите части на сградата, съответно на покрива.

Г-жа Г. може да търси обезщетение за непозволено увреждане, съгласно разпоредбата на чл. 45 ЗЗД. На обезщетение от страна на другите етажни собственици подлежат причинените ѝ имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди се изразяват в сумата, необходима за възстановяване на имота ѝ в предишния му вид, докато обезщетението за неимуществени вреди се дължи за причиненото и неудобство от битово и социално естество от теча в хол ѝ. Размерът на неимуществените вреди подлежи на установяване по съдебен ред, като следва чрез свидетелски показания да се установи как проблемите с теча на тавана са се отразили на психическото състояние г-жа Г.

Г-жа Г. може да предяви иск срещу всеки от етажните съсобственици или по избор срещу някой от тях. От всеки етажен собственик тя може да търси обезщетение в размер, съответстващ на притежаваните от етажния собственик идеални части от общите части на сградата.

За съжаления, при много от съществуващите проблеми от най-различен характер, задължените лица не се отзовават, докато не се окажат задължени да платят определена парична сума за собственото си неправомерно поведение.

В конкретния случай, ако етажните собственици бяха осъзнали, че покривът е обща част, а не индивидуална собственост на живущите на последния етаж и бяха предприели своевременно мерки за отстраняването на проблемите, г-жа Г. нямаше да се окаже с теч в имота и нямаше нито да търси юридическа помощ, нито да мисли да води дела срещу своите съседи.

Понеже невинаги проблемите могат да се разрешат по доброволен начин, поради липса на съдействие на една отстраните, хубавото е, че в случая има законов път за защита.

Относно възможността етажен съсобственик да търси обезщетение за вреди от неправомерните действия или бездействия на другите етажни съсобственици е налице съдебна практика, обективирана в Решение 355/2011 по гр. д. №747/2011г. на ВКС, III Г.О.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.