Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Казус в кантората

Права на заинтересованите при унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот

Днес със запитване към мен се обърна г-жа Е. по повод въпроси, свързани с недвижими имоти.

Нейният баща бил продал недвижим имот на купувача Х. Впоследствие договорът за покупко-продажба бил унищожен, тъй като било установено по съдебен ред, че продавачът не е разбирал действията си и не е могъл да ръководи постъпките си към датата на извършването на сделката, без да е бил поставен под запрещение. /Договорът се покупко-продажба е унищожен с обратна сила, считано още към датата на сключването му./

Междувременно обаче купувачът Х. бил продал имота на трето лице, което сега се намирало във владение на имота.

Е. питаше какви са правата й в случая и как може да защити интересите си.

Е. има две възможност. Да насочи претенциите си спрямо купувача Х., който е „придобил“ имота от баща й, след което го е продал или спрямо трето лице, закупило имота от Х.

Ако Е. насочи претенциите си спрямо Х. тя може да иска от Х. да и заплати стойността на имота, който вече е отчуждил на третото лице.

От третото лице, закупило имота от Х. тя може да иска връщане на владението на имота, тъй като  третото лице не е придобило имота въз основа на покупко-продажбата, сключена на Х., понеже  правата на Х. по отношение на имота отпадат с обратна сила при унищожаване на сделката, с която Х. е придобил собствеността. С унищожаване на сделката, от която Х. черпи своите права по отношение на имота, отпадат правата на Х. по отношение на имота и се приема, че Х. не е станал собственик на имота, поради което и не е могъл да прехвърли валидно правото на собственост по отношение на същия на третото лице.

Кой от двата варианта да избере Е. зависи от подробностите по случая, свързани евентуално възможността третото лице да е придобило имота по давност и с платежоспособността на Х.

Ако Е. претендира връщането на владението по отношение на имота от третото лице, тя няма основание да търси и заплащане на стойността на вещта от Х.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии