Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Има ли възможност банка да изнесе ипотекиран имот на публична продан, дори ако се окаже, че ипотекиралият имота не е бил негов собственик?

Днес, по имейл се получи следното запитване в кантората, касаещо проблеми във връзка с теглен банков кредит за обезпечение, на който беше ипотекиран недвижим имот. Ето какъв беше казусът:

Брат и сестра притежавали по наследство недвижим имот- къща в Разлог. Братът имал нужда да изтегли банков кредит, а банката искала обезпечение на кредита с недвижим имот. За целта сестра му му прехвърлила по нотариален ред нейната ½ идеална част от имота, за да може той да се легитимира като единствен собственик на имота и да получи кредита. Банката отпуснала кредита на мъжа, но станало така, че той не можел да погасява вноските по кредита и възникнала реалната опасност имотът да бъде изнесен на публична продан от страна на банката, за да събере банката вземането си.

Сестрата предявила иск срещу брат си, за да установи, че сделката, с която тя е прехвърлила своята ½ идеална част от имота е симулативна и като такава сделката е недействителна, поради която тя, а не брат ѝ се явявал собственик на ½ идеална част от имота. Сестрата разполагала с така нареченото „обратно писмо“ от страна на брат си, в което се казвало, че страните по сделката /братът и сестрата/ не желаели реално собствеността по отношение на притежаваната ½ идеална част от сестрата да бъде прехвърлена на брата, а сделката се извършвала само с оглед възможността братът да изтегли банков кредит.

Предвид наличието на този писмен документ, била разкрита симулативността на сделката и съдът обявил същата за нищожна. Делото било спечелено и се установявало, че сестрата не е прехвърлила притежаваната от нея ½ идеална част от къщата в Разлог на брат си.

Какво се случва с кредита в създалата се ситуация?

Решението влязло в сила и на базата на същото сестрата се обърнала към банката кредитор, която вече била започнала принудителни действия по събирането на дълга, с искане изпълнението да бъде прекратено по отношение на собствената ѝ ½ идеална част от къщата.

От банката ѝ отговорили, че така постановеното решение не обвързва по никакъв начин банката и че предстои цялата къща да бъде изнесена на публична продан.

Братът и сестрата сега се интересуваха дали наистина банката е в правото си и дали при положение, че е установено, че половината от къщата е на сестрата, цялата къща може да бъде продадена на публична продан.

Може ли банката да пусне имота за публична продан?

Истината е, че банката е в правото си. В случая учредяването на ипотеката е станало преди сестрата да предяви иск срещу брат си за прогласяване нищожността на сделката, с която тя прехвърля на брат си правото си на собственост по отношение на ½ идеална част от спорния имот. Същевременно искът е бил насочен от сестрата единствено срещу нейния брат, не и срещу банката. Така постановеното решение има действие между страните по делото /брата и сестрата/, но не обвързва банката.

Какво е можело да се направи?

Ако в хода на изпълнителното производство, в рамките на което банката пристъпва към принудително събиране на дълга от брата, сестрата беше предявила отрицателно установителен иск едновременно срещу брат си и банката, за да докаже, че брат ѝ не е придобил ½ идеална част от имота, тогава решението щеше да обвързва и банката.

Искът, който тя е трябвало да предяви, за да обвърже и банката с постановеното решение, е с правно основание чл. 440 ГПК. Тя обаче не е предявила такъв иск. Ето защо, независимо, че е установено, че сделката, с която сестрата прехвърля на брат си ½ идеална част от имота няма правно действие, тъй като е симулативна и поради това нищожна, не обвързва банката по никакъв начин.

Има и друга възможност, при която решението за прогласяване симулативността на сделката между брата и сестрата щеше да обвързва и банката.

Ако сестрата беше предявила иск, за да установи симулативността на сделката, с която е прехвърлила собствената си идеална част от въпросния имот, преди учредяване на ипотеката, то тогава така постановеното решение щеше да обвързва и банката. Банката нямаше да може да изнесе на публична продан целия недвижимия имот, а само притежаваната от брата ½ идеална част от същия. Друг е въпросът, че подобна искова молба подлежи на вписване и ако банката установи наличието на подобно вписване, едва ли щеше да отпусне кредита.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.