Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Казус в кантората

Ако собственик, който е и управител на ЕООД е поставен под запрещение, тъй като е в кома. Може ли някой да го замества за този период?

 Горният въпрос получих днес по имейл.

Ето и отговора на така направеното запитване:

Само дееспособно физическо лице може да бъде едноличен собственик на  капитала и управител в ЕООД.

Това изискване е необходимо, за да бъде учредено ЕООД от физическо лице. Освен това  едноличният собственик на капитала на ЕООД, който е и негов управител трябва да е дееспособен през цялото време на съществуване на дружеството.

Едно лице продължава да е дееспособно след навършването на пълнолетие, до края на своя живот, освен ако не бъде поставено под запрещение. Поставянето под запрещение става само по силата на съдебно решение.

Случай, при който едно физическо лице изпадне в кома е основание за поставянето му под запрещение.

След постановяване на решение за поставянето на лицето пода запрещение, негови близки, роднини или всяко заинтересовано лице може да подаде искане до прокурора за прекратяване на дружеството, в което поставеното под запрещение лице е едноличен собственик на капитала и управител.

Прекратяването на дружеството става от съда  по искане на прокурора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии