Какви са правата на наследник, спомогнал за увеличаване на имуществото на наследодателя?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви са правата на...

Баба Мария имала едноетажна къща и дворно място в Симеоново. Когато синът се оженил, с жена му нямали къде да живеят и баба Мария се съгласила да надстроят втори етаж на къщата ѝ. Бракът бил втори по ред за мъжа, който имал от предишен брак един син.

Разходите за построяването на втория етаж били значителни и жената продала своя къща в провинцията, а средствата били вложени в изграждането на новото жилище.

Тъй като баба Мария не учредила право на строеж по отношение на втория етаж на сина и снаха си, този втори етаж станал нейна собственост. След смъртта ѝ цялата къща била наследена от сина ѝ. След години той починал и за свои наследници оставил съпругата си и двамата си сина – единият от първия, другият – от втория му брак .

Тъй като наследниците не успели доброволно да се разберат относно подялбата на имота, синът от първия брак предявил иск за делба.

В хода на съдебното производство съпругата предявила претенции, че е спомогнала да се увеличи наследството, оставено от мъжа ѝ, като е вложила средства в построяването на втория етаж от къщата и поискала това увеличение да се пресметне в нейна полза при извършване на делбата. Жената основала соята претенция на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството. Съгласно тази разпоредба сънаследник, който приживе на наследодателя е спомогнал да се увеличи наследството и не е бил възнаграден по друг начин, може да поиска при делба, това увеличение да бъде пресметнато в негова полза.

Ищецът /синът от първия брак/ възразил, че съпругата няма принос в увеличаването на наследството на баща му, независимо, че съпругата била вложила лични средства в построяването на втория етаж от къщата, тъй като, към момента на постояването на втория етаж баща му не бил собственик на този етаж. Собственик била баба му.

Спорът с свеждал до това дали е необходимо наследодателят да е бил собственик на имота към момента на извършване на подобренията, за да може негов наследник, който е спомогнал за увеличаване на наследството да има претенции, при делба, това увеличение да се пресметне в негова полза или не.

Синът твърдял, че е трябвало в полза на баща му да е било учредено право на строеж за построяването на втория етаж, за да може съпругата да претендира, че е спомогнала за увеличавана на наследството на баща му, за да може да иска това увеличени да се вземе предвид в нейна полза при извършването на делбата.

Съпругата твърдяла, че не е необходимо в полза на мъжа ѝ да е било учредено право на строеж за втория етаж, за да се вземе в предвид, че тя е спомогнала за увеличаване на наследството, оставено от него. При положение, че мъжът ѝ е придобил по наследство втория етаж, тя има основание да се позове на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗН и да иска да се вземе предвид при извършването на делбата, че е спомогнала за построяването на втория етаж.

Ето и отговора на спорния въпрос:

Не е задължително наследодателят да е бил собственик на имота към момента на извършване на подобренията, за да може негов наследник да претендира при делба на наследството, че е спомогнал за увеличение на наследството на наследодателя и да иска това увеличение да се пресметне в негова полза. Възможно е наследодателят да е придобил собствеността по отношение на имота и на по-късен етап. Макар и подобна хипотеза да се среща по-рядко, това е напълно възможно.

Достигането до този извод е проявление на принципа за недопускане обогатяването за чужда сметка между наследниците.

За да може наследник да се позове на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗН, е достатъчно да са налице следните предпоставки: материален принос на един от наследниците, довел до увеличаване на имуществото на наследодателя, приживе на наследодателя. Увеличението трябва да е изразено под някаква форма: постройка, подобрения в имот, дори изплащане на дълг и да съществува към момента на смъртта на наследодателя.

Когато става въпрос за подобрения, извършени в имот, както в разглеждания случай, не е задължително наследодателят да е бил собственик на имота към момента на извършване на подобренията. Достатъчно е да е придобил имота впоследствие.

В разглеждания случай жената има основание да иска да се вземе предвид, че е спомогнала да се увеличи наследството, оставено от мъжа ѝ и да иска това увеличение да се пресметне в нейна полза при извършване на делбата. Макар и имотът, за построяването на който жената е помогнала, влагайки лични средства, да не е бил собственост на мъжа ѝ към момента на построяването му, този имот впоследствие е придобит от мъжа ѝ по наследство. Тези факти са достатъчни, за да се приеме, че жената е спомогнала да се увеличи наследството, оставено от мъжа ѝ и понеже не била възнаградена по друг начин, да иска при делба това увеличение да се пресметне в нейна полза.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.