Казус в кантората

Застрахователят може да откаже плащане при груба небрежност на застрахования

Днес при мен дойде Петър със следния въпрос: Колата му била открадната, а застрахователят  по застраховка „Каско“ отказвал да му плати обезщетение.

Отказът бил мотивиран с това, че Петър проявил груба небрежност, оставяйки ключовете от автомобила на плажа, без надзор, непосредствено преди извършване на кражбата.

Има ли право  Петър на обезщетение или застрахователят с основание отказва да плати такова?

Истината е, че оставянето на ключовете от автомобила на плажа, без надзор се характеризира като неполагане на грижата, която би положил и най-небрежният човек. С подобно поведение се увеличава риска от извършване на кражба на автомобила. Оставянето на ключовете от автомобила без надзор е предпоставка за противозаконното му отнемане и представлява проява на  груба небрежност. Грубата небрежност, проявена от застрахования, от своя страна, е основание застрахователят да откаже плащане на застрахователно обезщетение.

В случая на Петър застрахователят с основание отказва плащане на застрахователно обезщетение въпреки противозаконното отнемане на автомобила. Това е така, тъй като Петър не е положил дължимата грижа, за да опази имуществото си. Проявил е груба небрежност, оставяйки ключовете от автомобила без надзор, което е създало предпоставки за кражбата му.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.