Кога е незаконосъобразно уволнението на работник или служител с трайно намалена трудоспособност

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Кога е незаконосъобразно уволнението...

Даниела работела в голяма фирма, с над сто човека персонал. За съжаление се разболяла и била освидетелствана от ТЕЛК  с трайно намалена работоспособност. Здравните органи й предписали да работи на по-лека работа, с по-малко физическо и психическо натоварване. Няколко дни след като представила телковото решение в счетоводството на своя работодател, била уведомена, че трудовото й правоотношение ще се прекрати поради това, че работодателят нямал подходящи длъжности за заемане, с оглед нейното здравословно състояние.

Така и станало. Малко по-късно Даниела получила заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение, на основание чл. 325, ал. 1, т.9.

Даниела подозирала, че трудовото й правоотношение е прекратено само заради нейното здравословно състояние,  тъй като от ръководството не желаели болни хора, а не защото нямало подходяща работа за трудоустрояването й.

Недоволна от решението на ръководството, тя оспорила законността на уволнението по съдебен ред.

В тежест на работодателя било да установи, че уволнението е извършено законосъобразно. За целта той трябвало да докаже, че при него липсва друга подходяща за заемане длъжност от страна на Даниела, с оглед нейното здравословно състояние.

За да възникне правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение със свой работник или служител поради трайно намалена работоспособност или поради предписание на здравните органи, поради това, че няма подходяща за заемане длъжност от страна на работника или служителя, работодателят трябва да е изпълнил задължението си, вменено му от закона, за осигуряване на работни места, подходящи за трудоустрояване. Задължително е работодателят да е предвидил от 4 до 10 % работни места за трудоустрояване, когато личният състав е над петдесет човека.

В конкретното предприятие работели над сто човека, но се оказало, че работодателят изобщо не е предвидил работни места за трудоустроени работници. При положение, че той не е изпълнил това свое законово задължение, сам се е поставил в невъзможност да представи друга подходяща работа на  служителя с намалена трудоспособност, което само по себе си води до незаконосъобразност на уволнението.

Така Даниела успяла да спечели делото срещу предприятието, в което работи и уволнението й било признато за незаконосъобразно.

За да може работодателят да прекрати трудовото правоотношение със свой работник или служител, който е с трайно намалена работоспособност, поради болест или поради здравни показатели, работодателят, при когото работят повече от 50 човека трябва да е предвидил работни места от 4 до 10 % за трудоустроени работници или служители и ако има такива работни места и те всичките са заети от такива трудоустроени работници или служители, само тогава има основание да прекрати трудовото правоотношение със своя работник или служител, който няма възможност за в бъдеще, поради здравословното си състояние, да продължи да заема длъжността, на която е бил назначен до момента.

В случаите, при които работодателят изобщо не е предвидил работни места за трудоустроени работници или служители или предвидения брой такива работни места е по-малък от законово определената величина между 4 и 10 процента от работните места при личен състав над 50 човека, работодателят е в неизпълнение на задължението си по закон да предвиди работни места за трудоустроени. Неизпълнението на това задължение от страна на работодателя само по себе си е достатъчно основание прекратяването на трудовото правоотношение със служителя с трайно намалена трудоспособност или по здравословни показатели, поради невъзможност да бъде трудоустроен на друга по-подходяща работа, да бъде признато за незаконно.

 

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.