Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес при мен дойде г-н М, със следния въпрос:

Срещу него беше издаден преди седем години изпълнителен лист от банка за събиране на неплатени дългове по договор за кредит. Тъй като бил изминал достатъчно дълъг период на бездействие от страна на взискателя, вземането на банката било погасено по давност и за да отпадне същото г-н М. предявил иск срещу банката.

Към момента делото вече е оставено на фаза за решаване, но г-н М. получил указания от съда да направи уточнение в исковата си молба срещу кой кредитор е предявил иска си.

За какво става въпрос?

В хода на делото банката заявила, че била прехвърлила вземанията си на фирма за събиране на вземани, поради което предявеният срещу нея иск от г-н М. бил неоснователен. Сега съдът искаше от г-н М. да уточни срещу кое лице е предявил иска си: срещу банката или срещу фирмата за събиране на вземания. Така поставения въпрос на съда е от изключително значение, защото при неверен отговор, искът ще бъде отхвърлен и независимо, че вземането на г-н М. е погасено по давност, този факт няма да бъде установен по силата на съдебно решение.

При грешен отговор, г-н М. ще продължава да дължи сумата и ще загуби и средствата, които е дал във връзка с воденето на делото.

Какво трябва да отговори г-н М. на въпроса срещу кого да се счита предявен иска му – дали срещу първоначалния кредитор, с който е имал договорни отношения, дали срещу правоприемника на последния, който е станал носител на прехвърленото вземане?

Отговорът на този въпрос зависи от две неща:

  • Кога е извършено прехвърлянето на вземането?
  • Кога е искът за установяване на факта, че дългът е погасен по давност?

В случай, че вземането е прехвърлено преди датата на предявяване на иска, то искът следва да бъде предявен срещу новия кредитор, т.е. в случая срещу фирмата за събиране на вземания.

В случай, че вземането е прехвърлено в хода на исковия процес, то ответник по иска е първоначалния кредитор – в случая банката и искът не трябва да се насочва срещу нови кредитор, въпреки извършеното прехвърляне на вземане. В този случай постановеното решение ще обвързва и новия кредитор. Г-н М. ще изпълни правилно указанията на съда, като съобрази в неговия случай кога се установява, че вземането е прехвърлено и кога е предявен иска.

Ако искът му е предявен преди прехвърляне на вземането от банката на фирмата, то искът му следва да бъде насочен срещу банката. В този случай решението ще обвързва и фирмата за събиране на вземания, независимо, че същата не е участвала като страна в процеса.

Ако искът е предявен след като банката вече е прехвърлила вземането си на фирмата, то искът следва да бъде предявен срещу фирмата за събиране на вземания.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.