Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Казус в кантората

При мен днес дойде Христина със следния въпрос:

Преди известно време работела сезонна работа в хотел и имала уговорка с работодателя си, каквато уговорка имали и нейни колеги, да ползва безвъзмездно стая в хотела, вместо да плаща квартира. Станало така, че напуснала работа преждевременно и сега бившият й работодател претендираше от нея да му заплати наем за ползването на хотелската стая. Претендираше от нея крупната сума от 25 000 лева за целия сезон, през който е ползвала стаята.

Христина беше получила искова молба и имаше едномесечен срок, в който да направи всичките си възражения.

Какви са правата на Христина и наистина ли нейния работодател може да я осъди за такава сума?

За да е налице валиден договор за наем не е необходимо договорът да е сключен в писмена форма. Работодателят й може да твърди, че такъв договор е налице и без да представи писмен документ. Той може да установява, че Христина е ползвала хотелската стая, за която търси наем през определения период от време. Това той може да направи чрез извлечение от документацията, водена за хотела и чрез свидетелски показания. Цената за ползването на стаята е обявена съгласно тарифата  на хотела.

Какви възражения обаче може да наведе Христина?

Тя твърди, че с работодателя й са имали уговорка да ползва безвъзмездно стаята в хотел, докато работи при него. Тя също не разполага с писмен документ относно така постигната договорка и  следва да докаже своите твърдения. За целта може да ангажира свидетелски показания, чрез които да установява характера на постигнатите уговорки между страните. Ако тя твърди, че е имала правото да ползва безвъзмездно стаята докато работи при този работодател, по съществото си нейното твърдение е твърдение, че не е сключен договор за наем на недвижим имот, а договор за послужване с недвижим имот.

Разликата между двата договора е съществена. При договора за наем се предоставя ползването на имота, но винаги възмездно – обикновено срещу заплащане на определена цена.

При договора за послужване с недвижим имот отново де предоставя ползването на недвижим имот, но безвъзмездно. Този договор се доближава повече до договор за заем, отколкото до договор за наем. Ползването на имота при него е безвъзмездно и във всеки един момент този, който е предоставил ползването на имота може да го поиска обратно.

В конкретното съдебно производство, всяка от страните трябва да докаже твърденията си, като ангажира доказателства за това. Как ще се развият нещата, предстои да разберем.

За да бъдат избягвани подобни недоразумения и злоупотреба с права е желателно всички постигнати договори да бъдат оформяни в писмен вид, макар и тази форма невинаги да е необходима с оглед съществуването на договора. Винаги обаче помага за установяване на действителната воля на страните при сключваните от тях договори.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии