Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Казус в кантората

При мен днес дойде Христина със следния въпрос:

Преди известно време работела сезонна работа в хотел и имала уговорка с работодателя си, каквато уговорка имали и нейни колеги, да ползва безвъзмездно стая в хотела, вместо да плаща квартира. Станало така, че напуснала работа преждевременно и сега бившият ѝ работодател претендираше от нея да му заплати наем за ползването на хотелската стая. Претендираше от нея крупната сума от 25 000 лева за целия сезон, през който е ползвала стаята.

Христина беше получила искова молба и имаше едномесечен срок, в който да направи всичките си възражения.

Какви са правата на Христина и наистина ли нейния работодател може да я осъди за такава сума?

За да е налице валиден договор за наем не е необходимо договорът да е сключен в писмена форма. Работодателят ѝ може да твърди, че такъв договор е налице и без да представи писмен документ. Той може да установява, че Христина е ползвала хотелската стая, за която търси наем през определения период от време. Това той може да направи чрез извлечение от документацията, водена за хотела и чрез свидетелски показания. Цената за ползването на стаята е обявена съгласно тарифата на хотела.

Какви възражения обаче може да наведе Христина?

Тя твърди, че с работодателя ѝ са имали уговорка да ползва безвъзмездно стаята в хотел, докато работи при него. Тя също не разполага с писмен документ относно така постигната договорка и следва да докаже своите твърдения. За целта може да ангажира свидетелски показания, чрез които да установява характера на постигнатите уговорки между страните. Ако тя твърди, че е имала правото да ползва безвъзмездно стаята докато работи при този работодател, по съществото си нейното твърдение е твърдение, че не е сключен договор за наем на недвижим имот, а договор за послужване с недвижим имот.

Разликата между двата договора е съществена. При договора за наем се предоставя ползването на имота, но винаги възмездно – обикновено срещу заплащане на определена цена. При договора за послужване с недвижим имот отново де предоставя ползването на недвижим имот, но безвъзмездно. Този договор се доближава повече до договор за заем, отколкото до договор за наем. Ползването на имота при него е безвъзмездно и във всеки един момент този, който е предоставил ползването на имота може да го поиска обратно.

В конкретното съдебно производство, всяка от страните трябва да докаже твърденията си, като ангажира доказателства за това. Как ще се развият нещата, предстои да разберем.

За да бъдат избягвани подобни недоразумения и злоупотреба с права е желателно всички постигнати договори да бъдат оформяни в писмен вид, макар и тази форма невинаги да е необходима с оглед съществуването на договора. Винаги обаче помага за установяване на действителната воля на страните при сключваните от тях договори.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.