Какви неприятности могат да се случат при пътуване със самолет и какви са правата на потърпевшия?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Какви неприятности могат да...

Неприятностите, които могат да се случат при пътуване със самолет, без да разглеждаме случая при самолетни катастрофи, общо вето се свеждат до следните няколко варианта: забавяне на полет, отмяна на полет, недопускане на пътуващия до борда на самолет и загуба на багаж.

Всички изброени ситуация създават неудобство на пътуващия и са основания същият да изисква да му бъде заплатено обезщетение от съответната авиокомпания, виновна за причинените неудобства.

При забава на полет, продължила повече от три часа, потърпевшият има право на обезщетение в размер, както при отмяна на полет.

Как се определя рамерът на обещетението?

Размерът на обезщетението се определя в зависимост от разстоянието. В Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и Съвета от 11.02.2004 г. е посочено какво по размер обезщетение може да иска пътника, чийто полет е отменен или забавен, в случаите, в които забавата е продължила три или повече часа след предварително определения час на пристигане на мястото, до което се осъществява полета.

Размерът на обезщетението е фиксирано по размер и се определя в зависимост от разстоянието на полета, като максималният размер на обезщетението е 400 евро. Вън от това обезщетение потърпевшият може да иска и заплащане на обезщетение за всички претърпени от него преки и непосредствени вреди, настъпили в резултат на закъснението, съответно отмяната на полета, ако те са могли да бъдат предвидени от превозвача към момента на сключване на договора с него / закупуването на билета/.

Дължи се обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Този извод следва и по аргумент от нормата на чл. 12 от Регламент № 261/2004 г., с която изрично се предвижда възможността пътниците да бъдат обезщетени за цялата вреда, която са претърпели поради неизпълнението от въздушния превозвач на неговите договорни задължения /в този смисъл е и практиката на Съда на европейските общности – Решение от 13.10.2011 г., постановено по дело C‑83/2010 г./.

Ето защо в случая е допустимо ищецът да търси обезщетение по общите правила на договорната отговорност, предвидените в ЗЗД, за реално претърпените от него вреди, каквито се твърди, че са тези за заплащане на разходи за нощувка, за самолетен билет за връщане, за билет за футболен мач, както и описаните в исковата молба неимуществени вреди

При отмяна или забава на полета основно възражение на превозвача, за да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение поради неизпълнение на задълженията му по договора за превоз, е че неизпълнението не може да му се вмени във вина, поради наличието на обективни обстоятелства. Най-често срещаното оправдание е, че самолетът имал някаква повреда, в резултат, на която не можел да излети на време, а се налагало повредата да бъде отстранена. Това оправдание на авиокомпанията обаче не е състоятелно. Авиокомпанията следва да поддържа в техническа изправност своите самолети и подобна причина не е основание за отпадане отговорността на авиокомпанията.

В тази връзка интерес представлява случая на Тодоров, пътуващ от летище Шарл де Гол за София. Излитането на неговия самолет се забавило с повече от три часа, която забава се приравнява на отмяна на полет и Тодоров имал право на обезщетение в размер на 400 евро, предвид разстоянието между двете дестинации. Когато Тодоров упражнил правото си да иска обезщетение от авиокомпанията му отказали изплащане на обезщетение с мотива, че били налице обективни причини за забавата, тъй като имало неизправност в хидравликата на самолета и се наложило нейното отстраняване, което станало причина за забавата на полет. Тъй като Тодоров не се примирил с отказа на авиокомпанията да го компенсира за претърпяното неудобство, предявил иск за присъждане на обезщетение. Съдът отсъдил в негова полза като приел, че в случая не се касае за извънредни обстоятелства, които са основание за отпадане отговорността на превозвача.

Съгласно Решение от 17.09.2015 г. по дело С-257/14 на СЕС, технически проблем, който е присъщ на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач и е настъпил ненадейно, не се дължи на лоша поддръжка или е бил установен по време на редовна поддръжка, не се обхваща от понятието “извънредни обстоятелства” по смисъла на тази разпоредба.

Друг пътуващ се сблъскал със следната неприятност: полетът му бил от София до Варна. Поради намалена видимост поради мъгла, вместо да кацне във Варна самолетът кацнал в Бургас. От Авиационната компания осигурили автобусен транспорт на пътуващите от Бургас до Варна. Нашият пътник обаче отказал предложения му автобусен транспорт и потърсил обезщетени от авиационната компания. Авиационната компания се позовала на изключителни обстоятелства – намалена видимост поради мъгла, за да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение. Възражението обаче се оказало неоснователно, тъй като от авиационната компания са имали възможност предварително да се запознаят с метрологичните условия и да вземат необходимите мерки. При постановяването на решението си, съдът отчел, че ако метео-прогнозата за деня е указвала тенденция към момента на полета за влошаване към мъгла, ограничаваща видимост до такава, при която на превозвача е било известно, че няма да може да кацне на конкретното летище, разумните мерки за спестяване на неудобствата на пътниците са изисквали проверка за актуалното състояние на видимостта преди стартирането на полета и предприемането му само при увереност за благоприятни условия (видимост над 550 м).

Тъй като до пристигането до крайната дестинация във Варна, имало закъснение повече от три часа, се наложило авиационната компания да плати обезщетение на потърпевшия, който предявил правата си. Останалите пътници не получили никакво обезщетение, понеже не потърсили правата си.

В не по-малко неприятна ситуация се оказал един футболен запалянко, който си бил купил билет за самолет за полет от София до Лондон. Той щял да пътува за Лондон, за да посети футболен мач, на който играел любимия му футболен отбор. Резервирал стая в хотел и закупил и билет за връщане от друг превозвач. Станало така, че самолетът, с който трябвало да се осъществи полета от София до Лондон се оказал в неизправност, което наложило полетът да се осъществи с друг самолет. В новия самолет обаче местата били по-малко на брой и не всички пътници били допуснати до борда на самолета. Нашият футболен запалянко бил сред тези, които не били допуснати на борд на самолета и съответно не излетял за Лондон и пропуснал футболния мач, в резултат, на което се почувствал изключително разочарован. Освен заради това, че пропуснал мача, запалянкото се почувствал и допълнително унизен, предвид факта, че едни лица били допускани до борда на самолета, а други – не и той недоумявал по какъв критерий били подбирани пътниците, които да се качат на борда на самолета и да летят до Лондон. Поискал заплащане на обезщетение от компанията за причинените му имуществени и неимуществени вреди. За имуществени вреди, той посочил цената на самолета София- Лондон, обезщетение по Регламент 261/2004 год. в размер на 400 евро, а също и цената на билета за футболния мач, цената на нощувката, в хотела, която бил резервирал и не могъл да осъществи, поради не излитането му от София до Лондон, както и цената на билета за обратния път от Лондон до София, който билет бил закупил от друг превозвач. Поискал още обезщетение за неимуществените вреди, които се изразявали в унижението и неудобството, които изпитал при подбора от страна на служители на авиационната компания кои пътници да се качат да борда на самолета, който трябвало до осъществи полета София – Лондон и кои да не се качат. В крайна сметка получил обезщетение за недопускането му на борда на самолета в размер на 400 евро, както и цената на самолета за дестинацията София – Лондон. Съдът отказал да му присъди обезщетение за цената на билета на футболния мач, за нощувката в хотела и за цената на билета за обратния полет Лондон- София.

Защо съдът отказал да присъди обезщетение за тези вреди в полза на потърпевшия?

Станало така, защото на обезщетение подлежат само преките и предвидими вреди, които могат да се предвидят още при сключването на договора между пътуващия и превозвача – т.е. тези вреди, които могат да се предвидят към момента на закупуване на билета. На авиокомпанията нямало как да бъде известна целта, поради която пътуващият иска да отлети за Лондон – а именно посещение на съответния футболен мач. Същевременно запалянкото не доказал, че е платил цената на нощувка в хотел. Той представил само документ за резервация на стаята, но не и доказателства, че е заплатил нощувката си в хотела, поради което нямало основание да бъде обезщетен за нещо, което не е платил. Съдът отказал да му възстанови и стойността на билета за дестинацията Лондон – София. Причината за това била, че този билет бил закупен от друга авиокомпания и превозвачът за дестинацията София – Лондон не е можел да предвиди, че запалянкото е закупил билет и за обратния път назад. Само в случай, че запалянкото беше закупил от същия превозвач, който осъществява пътя до Лондон и билет за връщане обратно в София, съдът следваше да му присъди и стойността на билета за обратно. Счита се, че в този случай вредата е предвидима и е пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задължението на превозвача да осъществи полета София – Лондон.

По претенцията за неимуществените вреди, съдът се произнесъл в полза на запалянкото, защото негов приятел, с когото щели да пътуват заедно до Лондон за мача свидетелствал за това, колко унизен се почувствал запалянкото при отказа на служителите авиокомпанията да го допуснат до борда на самолета.

Освен в случаите на отмяна, забава на полета и отказ на достъп до борда на самолета, пътниците имат право и на обезщетение в случаите, в които техният багаж бъде загубен. В този случай обаче няма фиксирана цена, която авиокомпанията, по вина, на която е загубен багажа, следа да плати. В този случай потърпевшият има право на обезщетение за неимуществените вреди, които е претърпял вследствие загубата на багажа, но тези вреди подлежат на доказване, което става чрез свидетелски показания. Така Тодоров, чийто случай разгледахме по-горе, не само, че имал твърде много неприятности докато пристигне от София до Варна, се оказало, че когато най-накрая стигнал до летището във Варна, бил без багаж. Най-неприятното било, че в багажа си имал подаръци за семейството си, които за него били с висока емоционална стойност. От факта, че се явява вкъщи без подаръци за близките си, Тодоров почувствал неудобство, притеснение и разочарование. За тези негови настроения свидетелствала съпругата му, която била пряк очевидец на случващото се и съдът присъдил в полза на Тодоров обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в тази връзка.

При загубен багаж потърпевшият има право на обезщетение за причиненото му неудобство вследствие на този факт, но вредите не се обезщетяват с някаква фиксирана сума, както е при забава и отмяна на полет, в зависимост от разстоянието на съответната дестинация, а във всеки конкретен случай вредите подлежат да доказване и обезщетяване в размер по справедливост, определим от съда.

При всички случаи, в които полетът се забави повече от три часа, бъде отменен, пътник не бъде допуснат до борда на самолет или бъде загубен багаж, потърпевшият има право на обезщетение от съответната авиокомпания, не изпълнила надлежно задължението си по договор за превоз, който се смята сключен със закупуването на самолетен билет. При закъснения, приравнено на отмяна на полет, съответно при отмяна на полет обезщетението, което авиокомпанията дължи е фиксирано по размер, което освобождава потърпевшият да доказва настъпилите вреди в резултат на неизпълнението на задължението на съответната авиокомпания да осъществи полета. Вън от това обезщетение, потърпевшият може да търси и допълнително обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди, като в негова тежест е да ги докаже.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.