Трудов договор – Кога се счита за прекратен?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Трудов договор – Кога...

Трябва ли ти предизвестие? – креснал работодателят на Стефан.
Първо число на следващия месец! – не му отстъпил Стефан.

Така приключил разговора между служител и работодател на оперативката в понеделник, след което Стефан се върнал на работното си място и се заел с текущите си задължения. В следващите няколко дни Стефан продължил да изпълнява задълженията си, при това така съвестно, както досега.

Уволнен ли е Стефан, или не?

Трябва ли да се яви на първо число на следващия месец на работа, или да счита, че трудовият му договор е прекратен, считано от тази дата?

Ако след репликите от оперативката в понеделник не последва никакво писмено изявление от работодателя до Стефан за прекратяване на трудовия му договор, то тия приказки не са от никакво правно значение. Това е така, защото трудовото правоотношение се прекратява само писмено. Освен това писменото изявление на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да достигне до служителя.

Писменото предизвестие може да се връчи лично срещу подпис на служителя, но какво да прави работодателя, ако служителя не се яви на работа и съответно не може да го намери лично, за да му връчи заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение?

В този случай работодателят може да изпрати писменото уведомление до служителя за прекратяване на трудовото правоотношение по пощата с обратна разписка, до адрес, който му е посочен от служителя. Ако се окаже, че служителят не живее на този адрес и писмото се върне като непотърсено, за работодателя това не е проблем, тъй като сам служителят е посочил този адрес за свой и съобщенията до служителя да се връчват именно на този адрес. Обстоятелството дали служителят е променил адреса си, дали изобщо никога не е пребивавал на него или пък не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение.

С достигането на изявлението на посочения от служителя адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор. Работодателят няма задължение да издирва къде в действителност живее служителят, нито каква е адресната му регистрация. Той може да изпрати уведомлението си на адреса, който му е посочен от служителя. Освен това не е необходимо уведомлението да е получено лично от служителя. То може да бъде получено от лице, което бъде намерено на адреса.

От момента на връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор на адреса на служителя, дори ако това уведомление не получено лично от него или дори, ако писмото се е върнало като непотърсено, започва да тече срокът за оспорване на законосъобразността на уволнението по съдебен ред, който е двумесечен.

Устно изявление за прекратяване на трудов договор няма правно действие и не води до прекратяване на трудовия договор.

Писмена заповед за прекратяване на трудов договор, адресирана до адреса, посочен от служителя води до прекратяване на трудовия договор, без значение дали същата е получена реално от служителя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.