От кого може да се ползва дворното място, прилежащо към жилищна сграда?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. От кого може да...

Етажните собственици на жилищна сграда в град София, в квартал “Лозенец“ имаха междусъседска война поради следния спор, който не можеха да разрешат по мирен начин:

Жилищната кооперация беше наскоро построена върху място, собственост на един от етажните собственици, който беше учредил право на строеж на фирма-строител, която се задължи да изгради в поземления имот жилищна сграда, в която учредителят на правото на строеж да стане изключителен собственик на един апартамент, гараж и магазин, като последният си запази правото на собственост върху дворното място, в което се строи жилищната кооперация. Строителят изпълни задължението си по договора, построи сградата и разпродаде самостоятелните обекти в нея. И оттам започнаха всички проблеми.

Ако сте софиянец, знаете, че паркирането, макар и в широкия център, не е лесно. Съкооператорите също не намираха лесно места за паркиране около сградата, в която живееха, затова използваха прилежащото дворно място към тяхната сграда, което представляваше отъпкана, някога зелена площ, и където чудесно ги устройваше да оставят колите си. Хем можеха да наблюдават от балконите си собствените си автомобили, хем други лица не паркираха там. Всичко това ги устройваше чудесно, докато един ден собственикът на земята – учредителя на правото на строеж не загради мястото с метални колчета и не постави метална верига.

Съседите се надигнаха на протест. Те бяха закупили имоти в сградата в режим на етажна собственост и имаха по нотариален акт с право на строеж върху мястото. Съобразно правото си на строеж по отношение на мястото, казваха те, могат да ползват и дворното място и свободно да парират там автомобилите си, както бяха правили досега. Настояваха „узурпаторът“ да разкара колчетата си и да не им пречи да си ползват мястото за паркиране както досега.

„Узурпаторът“ обаче не беше съгласен. „Аз, казваше той, съм собственик на дворното място. Имам дворното място по наследство още от баба ми. И като собственик на дворното място, ще решавам кога, кой и по какъв начин да го ползва“.

Интересите на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост, с учредено право на строеж върху дворното място се сблъскали с тези на собственика на дворното място.

Кой е в правото си?

За да се даде отговор на въпроса, трябва да се разгледат правата и на едната, и на другата страна, съобразно закона.

Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, с учредено право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, в която се намират техните имоти, могат да ползват дворното място, но само с оглед на възможността на ползват самостоятелните си обекти в сградата в режим на етажна собственост. Те свободно могат да преминават през дворното място, за да достигнат входа на сградата, в която се намират техните имоти и общо взето в това се изчерпват правата им по отношение а дворното място. Дворното място те могат да ползват дотолкова, доколкото това е наложително, с оглед възможността да ползват собствените си имоти в сградата, в режим на етажна собственост, в която се намират собствените им самостоятелни обекти.

От своя страна собственикът на мястото, в което е построена жилищната кооперация може свободно да ползва дворното си място, като не възпрепятства етажните собственици с учредено право на строеж върху мястото да ползват мястото му, с оглед необходимостта да ползват собствените си обекти в сградата в режим на етажна собственост. Той е длъжен да ги остави да преминават през мястото му, за да могат да влязат в сградата, но само толкова.

Собственикът на дворното място изобщо не е задължен да предостави самото място за ползване от страна на етажните собственици, например, за да паркират те там своите автомобили, понеже имали учредено право на строеж върху мястото. Собственикът на мястото би могъл да ползва собственото си място по начин, какъвто намери за добре, стига да не пречи на собствениците на самостоятелни обекти в жилищната сграда, с учредено право на строеж, да преминават през мястото, доколкото това е необходимо за да имат възможност да ползват собствените си имоти.

В разглеждания по-горе междусъседски спор, собственикът на дворното място е в правото си да се противопостави собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост, с учредено право на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, да паркират колите си в дворното място. Той е длъжен да ги допусне да преминават през дворното му място, ако това е наложително с оглед на това те да могат да ползват имотите си – например, за да могат да влизат в сградата, но само толкова. Как собственикът ще ползва самото дворно място, дали ще го отдава под наем, дали ще го приспособи за паркинг или ще направи градина в него или няма да го стопанисва е въпрос, който само той ще реши. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които притежават само правото на строеж върху мястото, в което е изградена сградата, не могат да претендират за някакви права по отношение на мястото. Те нито могат да паркират там автомобилите си, при противопоставяне на собственика на мястото, нито могат да ползват мястото по някакъв друг начин, просто защото нямат никаква идеална част от правото на собственост по отношение на същото.

Като се знаят горните правни положения, при възникване на спор от подобен характер, съседите лесно биха могли да преценят кой какви права притежава по отношение на дворно място, в което е построена жилищна сграда и да постигнат такова разрешение, което да удовлетворява в максимална степен всички страни. Постигането на решение по доброволен начин, което в максимална степен удовлетворява всички заинтересовани, би спестило на всички въвлечени страни време за уреждането на спора и разходи във връзка с воденето на съдебни дела и не на последно място би запазило добрите междусъседски отношения, а като се има предвид, че съседските взаимоотношения обикновено са дълготрайни, последното изобщо не е за пренебрегване.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.