Възможно ли е при настъпване на ПТП да се ангажира едновременно отговорността на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ и по застраховка „Злополука“

На 09.05. 2017 год. Стефанов претърпял ПТП, в резултат, на което получил немалко увреждания, изразяващи се в счупване на дяната ръка и няколко охлузвания в различни части на тялото. Наложило се провеждането на операция на ръката и дълъг период на рехабилитация, за да се възстанови от получените травми. Преживяното причинило на Стефанов болки и страдания, а и разходи във връзка с проведеното лечение.

Стефанов се обърнал към застрахователя на виновния водач за настъпването на ПТП  по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния за настъпването на пътно транспортното произшествие  водач за на МПС, с искане да му бъде заплатено обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Същевременно Стефанов имал и  сключен договор по застраховка  „Злополука“ и се обърнал и към този застраховател, за да търси обезщетение за претърпените вреди в резултат на увреждането.

След известен период от време застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност“ за виновния  за настъпването на произшествието водач на МПС заплатил на Стефанов обезщетение  за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди. Стефанов получил от този застраховател сумата от 25 000 лева.

Застрахователят по застраховка „Злополука“ обаче отказал плащане на обезщетение. Мотивирал се с довода, че на обезщетение подлежат едни и същи вреди и че при положение, че един път те са обезщетени от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“, Стефанов няма основание да получи повторно плащане за едно и също нещо, защото по този начин Стефанов щял да се обогати неоснователно.

Тъй като застрахователя по застраховка „Злополука“ отказал доброволно плащане, за Стефанов оставала възможността да търси обезщетение по съдебен ред. Преди това обаче трябвало да разбере, дали застрахователя по застраховка „Злополука“ действително има право да откаже плащане н застрахователно обезщетение , в който случай воденето на дело не би довело до положителен резултат, или възраженията на застрахователя за опит да отклони плащането на сума, която дължи.

Застрахователят по застраховка „Злополука“ неправомерно отказва да плати на Стефанов обезщетение за претърпените от его вреди в резултата на настъпилото ПТП с мотива, че Стефанов вече е получил плащане от  застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователят по застраховка „гражданска отговорност“ отговаря за вредите, причинени от застрахования при него водач на МПС за вредите причинени от него на трети лица. При застраховка „Злополука“, като същото се отнася и за застраховка „Живот“  застрахования е лицето, което е получило уврежданията и в този случай застрахователят отговаря при реализирането на риска от настъпване на увреждане на застрахованото при него лице. Двете застраховки могат да се акумулират и увреденото лице е в правото си да получи обезщетение за претърпените вреди едновременно, както от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“, така и от застрахователя по застраховка „Злополука“.

 

Има и случаи, при които пострадалият няма основание да получи обезщетение за претърпените от него вреди в резултат на настъпила злополука от две лица, но тези случаи са различни от случая на Стефанов. Така, например, при трудова злополука, увреденият работник или служител има право да търси обезщетение за претърпените вреди в резултат на злополуката от работодателя си. Ако обаче работодателят е застраховал работниците или служителите си по застраховка „Живот“ или „Злополука“, то на пострадалия се дължи смо едно обезщетение за претърпените от него вреди. В случая обаче работодателят е прехвърлил риска да плати при настъпване на трудов злополука на увредения работник или служител  на застрахователя, при когото е застраховал служителите си. Тази ситуация обаче касае други случаи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.