Възможно ли е съвместно упражняване на родителски права

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Възможно ли е съвместно...

Възможно ли е когато родителите са разделени, упражняването на родителските права да бъде предоставено и на двамата за съвместно упражняване?

По този въпрос до момента съдилищата имаха колеблива практика в случаите когато родителите изявяваха съгласие за съвместно упражняване на родителските права. Някои съдии утвърждаваха споразумения, в които родителите се съгласяваха през половината от времето детето да живее при единия от тях, а през другата част от времето –при другия родител. И все пак избягваха да утвърдят споразумение, в което е записано, че родителските права се предоставят за съвместно упражняване, макар и с утвърждаване на възможността детето да живее равен период от време при всеки от родителите, да се постига на практика същия ефект.

Други съдии приемаха, че не е в интерес на детето  то да живее равни периоди от време и при двамата си родители,  най-вече с мотива, че по този начин няма утвърдено местоживеене и съответно не утвърждава подобен вид споразумения.

При спор между родителите кой да упражнява родителските права по отношение на детето и при кого от тях то да живее, съдът винаги предоставяше упражняването на родителските права на един от двамата родители, когото съдът прецени за по-подходящ да продължи да се грижи и да възпитава детето.

В най-новата  съдебна практика се приема, че съвместното упражняване на родителските права от двамата родители по отношение на общото им дете  е допустимо, ако родителите постигнат съгласие в този смисъл. Ако те постигнат споразумение, с което се договарят упражняването на родителските права да се упражнява и от двамата и се споразумеят къде да е местоживеенето на детето, като последното може да бъде и при двамата родители, няма законова пречка съдът да утвърди подобен вид споразумение. Това разбиране в нашата съдебна практика е ново и съобразено с действащите законодателства на други страни от ЕС.

Ако обаче родителите не са в състояние да постигнат съгласие родителските права по отношение на общото им ненавършило пълнолетие дете да се упражняват съвместно и от двамата, то  съвместно упражняване на родителските права не може да бъде постановено по силата на съдебно решение  при спор за родителски права. При липса на съгласие на родителите упражняването на родителските права да се извършва съвместно т тях, съдът трябва да прецени кой от двамата родители е по-подходящият да продължи да се грижа и да възпитава детето. На този родител съдът предоставя упражняването на родителските права и при него определя местоживеенето на детето.

Съвместно упражняване на родителските права е  възможно, но само при съгласие на родителите за това. При липса на съгласие, съдът постановява при кого от  двамата родители детето да живее, а на другия родител определя режим за осъществяване на лични контакти с детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.