Когато приобретателят иска да се откаже от договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Когато приобретателят иска да...

Преди повече от 15 години имам прехвърлен апартамент на мен с нотариален акт на който пише: покупко – продажба на имот срещу издръжка и гледане. С всяка година обаче отношенията ни се влошават – между прехвърлителя и мен. Аз обаче искам да се откажа и да разваля нотариалния акт. Какви са вариантите?

Това е съдържанието на имейл, който получих тази седмица. Подобни въпроси са ми задавани неведнъж от различни клиенти. Касае се за случаи, в които те са придобили недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, но в последствие става така, че отношенията между страните се влошават и лицата, придобили имота не могат или не желаят да се грижат и да дават издръжка на прехвърлителите, поради което искат да се освободят от това свое задължение.

Важното е обаче да се установи какви са истинските мотиви на лицата, придобили имота – дали не могат да се грижат за прехвърлителите поради влошаване на отношенията между страните и невъзможност да им предоставят фактически грижи поради тази причина или искат да върнат имота на прехвърлителите.

На първо място, трябва да се знае, че лицата, придобили имота срещу задължение за издръжка и гледна /приобретателите/ не могат да развалят договора поради неизпълнение на тяхното задължение за гледане и издръжка. Ако не изпълняват поетите с договора задължения, те се явяват неизправна страна по договора, а правото да се развали даден договор принадлежи на изправната страна. Договорът може да бъде развален поради неизпълнение само от изправната страна, каквито са прехвърлителите, съответно техните наследници след тях.

Прехвърлителите са тези, които могат да развалят договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане при положение, че лицето, в полза, на което са прехвърлили имота не ги гледа, нито им дава издръжка. Развалянето може да стане само по съдебен ред пред съда по местонахождение на имота. В случай, че лицето, придобило имота, също желае настъпването на този правен резултат и не желае да полага грижи и да дава издръжка на прехвърлителите, може да признае иска. Съдът може да се постанови решение по подобен вид дела при признаване на иска, без да се доказват конкретни факти и обстоятелства по делото във връзка с твърденията на страните.

В случай, че и двете страни искат имотът да се върне на прехвърлителя, а лицето, придобило имота да се освободи от задължението за гледане и издръжка, то няма пречка страните да сключат нов нотариален акт, по силата, на който лицето, придобило имота прехвърля на своите праводатели правото на собственост по отношение на имота. Дали прехвърлянето ще бъде оформено чрез дарение, покупко – подажба, замяна или по друг начин, зависи от волята и интересите на страните. В този случай се постига целения от страните резултат – имотът се връща в патримониум на предишните собственици, а приобретателят/лицето , придобило имота/ се освобождава от задължението за гледане и издръжка, което е поело по силата на договора.

По-различен е случаят, при който приобретателят всъщност иска да запази имота, но не може да полага фактически грижи за прехвърлителя, понеже последният не му позволява да прави това. По този начин приобретателят се явява в невъзможност да изпълнява задълженията си по договора, но това се дължи изключително на поведението на прехвърлителя. В този случай, за да бъде приобретателят изправна страна по договора и за да се предпази от опасността прехвърлителят да развали договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка поради неизпълнение на задълженията на приобретателя по договора, то за приобретателя съществува възможност да започне на изплаща издръжка на прехвърлителя. По този начин той трансформира задължението си за гледане и издръжка само в задължение за даване на издръжка, тъй като се оказва възпрепятстван да полага фактически грижи за праводателя си, поради неправомерното поведение на последния.

Приобретателят не трябва да чака от съда да трансформира задължението му за полагане на фактически грижи само в такова само за даване на издръжка. От момента, в който приобретателят се оказва възпрепятстван да полага фактически грижи за прехвърлителя, от които последният се нуждае, приобретателят трябва да започне да дава парични средства на прехвърлителя. Той не може да натрапи грижите си, при положение, че те не са желани от прехвърлителя.

Как може да дава приобретателя на прехвърлителя парични средства, ако последният отказва да ги приеме?

За това също има лесен начин. Приобретателят може да изплаща парите чрез пощенски запис, чрез услугите на куриерска фирма или по друг удобен начин, в зависимост от отношенията между страните.

Необходимо е да се установи какви са истинските мотиви на страните, за да се прецени какво е в техен интерес да направят. Дали те наистина желаят преди всичко възстановяване на положението такова, каквото е било преди прехвърлянето на имота или се касае за невъзможност да се изпълни задължението за гледане и издръжка поради влошаване на взаимоотношенията между страните. В двата случая подходът е различен.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.