Кой може да оспорва пълномощното – продължение?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Кой може да оспорва...

Чавдар имал леля, към която бил много привързан. Тя била възрастна и нямала нито деца, нито съпруг, нито други близки роднини. Доживяла до дълбока старост, но в последните години от живота си имала нужда от грижи и такива за нея полагал Чавдар. Понеже лелята искала да му се отблагодаря за всичко, което Чавдар и семейството му правели за нея, му дала пълномощно по силата, на което да се разпорежда както намери за добре с нейните имоти, включително да ги прехвърля сам на себе си. Лелята притежавала два апартамента- един в София и друг в Търговище, както и малко земеделски земи около Търговище. Чавдар зачел волята на леля си и скоро след като бил упълномощен от нея, прехвърлил на себе си имотите чрез дарение.

След около година лелята починала. Наскоро след това Чавдар получил книжа от съда, с което узнал, че срещу него е заведено дело. Съдел го Николай, когото Чавдар познавал бегло. Преди няколко години Николай се въртеше около леля му и се опитваше да ѝ помага както може в ежедневните грижи, водеше я на лекар, когато се наложи, прекарваше известно време с нея, поправяше повредени неща в домакинството. Това продължи известно време, а после Николай изчезна някъде и никой не го беше чувал докато не се получиха книжата от съда.

В документите, които призовкарят му връчи, пишеше, че лелята била оставила на Николай завещание, с което му завещавала цялото си движимо и недвижимо имущество след нейната смърт. Николай твърдеше, че Чавдар не е собственик на имотите, които е получил по дарение от леля си, защото даренията били извършени на базата на пълномощно, дадено от лелята на Чавдар, но към датата на упълномощаването лелята, поради напреднала възраст и старческа деменция, не можела да разбира действията и да ръководи постъпките си, поради което дадените пълномощни били без правна стойност, а извършените въз основа на тях дарения, нямали правни действие.

Чавдар се притесни изключително много. Не очакваше, че добрите намерения на леля му ще могат да го поставят в такава ситуация. Той беше кротък по характер човек и не обичаше кавгите, още по-малко го привличаше идеята да се впусне в съдебни спорове. Но нямаше какво да направи. Николай имаше претенции към него и сега беше ред на Чавдар да защити правата си. Сега разбираше защо така се случи, че Николай изчезна от живота на леля му. Ясно беше, че се е въртял около нея и се представял за много загрижен, докато тя му даде завещание, с което оставя всичко на него. Сдобил се един път с документа, Николай е решил да се отърве от досадните грижи около възрастната жена.

Чавдар беше чувал, че има хора, които с това се занимават – търсят възрастни хора, без преки наследници, представят се за много заинтересовани за тях, грижат се известно време за тях, но целта им е да получат имотите им, след което се насочват към следващата жертва. Сега обаче се сблъскваше сам той с тази действителност.

Чавдар се притесняваше за изхода от спора. Макар и леля му до последно да беше с акъла си, вярно беше, че беше стара и трудно подвижна и имаше нужда от грижи. И нотариусът дойде в дома ѝ, за да подпише тя пълномощното, по силата на което упълномощаваше Чавдар да се разпореди с имотите ѝ, както намери за добре, и този факт беше отразен в самото пълномощно. Чавдар се страхуваше, че му предстои нелека битка, а и се опасяваше от възможността имотите на леля му да попаднат в ръцете на човек, който всъщност въобще не се е интересувал от нея, а е ламтял за апартаментите ѝ.

Има ли опасност Чавдар да загуби имотите и те да попаднат в ръцете на Николай?

Специфичното в казуса е, че Чавдар е придобил имотите по дарение от своята леля въз основа на пълномощно, която тя му е дала, за да се разпорежда Чавдар както намери за добре с нейните имоти. На базата на това пълномощно Чавдар е прехвърлил имотите на себе си по дарение.

Николай обаче е трето по отношение на упълномощителна сделка лице. Отношенията между упълномощителя и упълномощения се уреждат на базата на извършеното упълномощаване.

Само упълномощителят или неговите наследници биха могли да оспорват действителността на извършеното упълномощаване. Само лелята, съответно нейните наследници, а освен Чавдар, други такива тя няма, биха могли да оспорват валидността на пълномощното и да твърдят, че към момента на упълномощаването упълномощителят /лелята/ не е могла да ръководи постъпките си – т.е. страдала е от временна невменяемост. Трети на упълномощителната сделка лица обаче, каквото лице в случая се явява Николай, не могат да оспорват валидността на упълномощителна сделка. От упълномощителната сделка тези трети лица нито черпят права, нито са страни по нея, поради което те нямат право да оспорват валидността ѝ.

Чавдар преживя немалко притеснения около делото, което Николай заведе срещу него, но накрая всичко приключи благополучно. Николай не можа да докаже, че даренията били нищожни и имотите останаха собственост на Чавдар, а Николай не само, че не получи нищо, но се и наложи да заплати всички разходи по делото, включително и тези, направено от Чавдар.

Има ли и други начини за оспорване на пълномощно? – Вижте тук!

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.